تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل

ایران عضو سازمان شانگهای دور زدن تحریمهای آمریکا و تقویت صادرات

ایران عضو سازمان شانگهای دور زدن تحریمهای آمریکا و تقویت صادرات

العربی الجدید ۸ ژوئیه

به گفته روح الله “لطیفی سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه وزارتخانه خانه  صمت عضویت ایران به طور کامل و  رسمی در سازمان همکاری شانگهای برای تهران بسیار حائز اهمیت است

لطیفی در گفت وگو با العربی الجدید خاطرنشان کرد این امر نقطه عطفی در تجارت خارجی ایران به شمار میرود؛ زیرا در زمانی شکل گرفت که با توجه به نبود افق روشنی برای لغو این تحریمها در مذاکرات متوقف مانده هسته ای در حال حاضر از سال ۲۰۱۸ پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای در معرض تحریمهای شدید و فراگیر آمریکا قرار دارد

عضویت رسمی ایران در شانگهای از سه شنبه گذشته در بردارنده ابعاد مهم سیاسی و اقتصادی است که برجسته ترین آنها روی آوردن ایران در سیاست خارجه خود به سوی تقویت روابط با همسایگان خویش و شرق جهان و پشت کردن به روابط خود با غرب است آن هم با توجه به اینکه کشمکش ایران با قدرتهای غربی به ویژه آمریکا و به همراه آن تحریمهای شدید آمریکایی در سایه ناکام ماندن مذاکرات هسته ای جهت احیای توافق هسته ای همچنان ادامه دارد

دولت محافظه کار ایران به عضویت در سازمان همکاری شانگهای به عنوان دروازه ای برای دور زدن تحریمهای آمریکا و نظام بین المللی مالی تحت سلطه آمریکا مینگرد

در همین راستا روح الله لطیفی به عنوان سخنگوی سابق گمرک ایران در ادامه مصاحبه خود با العربی الجدید گفت سازمان همکاری شانگهای از نظر حجم و مساحت و جمعیت بزرگترین سازمان بین المللی به شمار میرود و در بردارنده قدرتهای بزرگ اقتصادی همچون چین و قدرتهای اقتصادی در حال توسعه همانند هند است

لطیفی افزود :کشورهای عضو شانگهای یک بازار بزرگ و بسیار گسترده محسوب میشوند و خود سازمان نیز محور اقتصادی و امنیتی و سیاسی شمرده میشود و در میان اعضای آن یک ارتباط جغرافیایی تکامل یافته وجود دارد

وی تاکید کرد عضویت ایران در شانگهای فرصت بزرگی برای این کشور محسوب میشود

وی خاطرنشان :کرد اعضای سازمان علیرغم داشتن برخی از اختلافات مرزی و سیاسی دارای مشترکات بسیاری با یکدیگر  هستند

وی با اشاره به تحریمهای آمریکا علیه نظام مالی ایران گفت:  معاهده همکاری شانگهای در تجارت فیمابین خود بر ارزهای ملی خود آنها مبتنی است این امر به نفع ایران است؛ زیرا باعث تضعیف سلطه دلار و یورو و محور بودن نظام بین المللی مالی میشود که ایران به دلیل تحریم ها نمیتواند از آن بهره ببرد

وی گفت پذیرش ارزهای ملی در تجارت خارجی اولاً باعث تقویت آنها و در مرحله دوم تقویت اقتصاد کشورهای عضو سازمان شانگهای میشود و عضویت ایران در آن نقش و جایگاه تجارت بین المللی را ارتقا میدهد و همچنین باعث تقویت گذرگاه های عبوری از خاک ایران از جمله گذرگاه شمال – جنوب و تقویت جایگاه ایران در سایر اتحادیه های اقتصادی مانند اتحادیه اوراسیا و اکو میشود

لطیفی در ادامه گفت و گوی خود با العربی الجدید اظهار داشت ایران با تکیه بر سازمان همکاری شانگهای به مقابله با تحریمهای آمریکا و دور زدن آنها میپردازد

وی با تاکید بر اینکه کشورش تنها از طریق تجارت و روابط با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به دور زدن تحریمها بسنده نخواهد کرد گفت :ایران در حال توسعه بخشیدن به روشهای نوین برای صادرات کالاهای خود و تقویت اقتصاد خویش از طریق ارزهای ملی و یا مبادله کالا است

اکثر کشورهای عضو سازمان شانگهای جزو ده شریک تجاری برتر ایران هستند؛ زیرا تجارت ایران با اعضای این سازمان حدود ۴۰ درصد تجارت خارجی آن با جهان را تشکیل میدهد و بستر و فرصتی برای توسعه این سازمان و روابط اقتصادی با اعضای آن به شمار میرود

بر اساس آنچه روح الله  لطیفی سخنگوی سابق گمرک ایران به العربی الجدید  گفت مبادلات تجاری ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای در سال گذشته بالغ بر ۴۲٫۷ میلیارد دلار بوده است

لطیفی می افزاید :از این رقم ۲۱٫۳ میلیارد دلار ارزش صادرات ایران به کشورهای شانگهای است و ارزش واردات ایران به  ۲۱,۳۷۸ میلیارد دلار میرسد

چین پیشتاز تجارت با ایران در میان کشورهای عضو سازمان شانگهای است؛ زیرا طی سال گذشته ۱۵٫۷ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده و همچنین ۱۴ میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی از ایران وارد کرده است توجه داشته باشید حجم صادرات نفت ایران به چین که یکی از خریداران اصلی نفت ایران  است به دلیل ترس از تحریم های آمریکا اعلام نمیشود؛ زیرا این تحریمها تمامی شرکتها و کشورهای طرف معامله با ایران را در برمی گیرد

هند با واردات کالاهای غیرنفتی از ایران طی سال گذشته به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۶ میلیارد دلار و صادرات کالا به ارزش 1 میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار پس از چین در رتبه دوم قرار دارد  تجارت ایران با  افغانستان یکی دیگر از اعضای شانگهای بالغ بر ۱٫۶ میلیارد دلار بوده که صادرات ایران تمام تجارت یاد شده را تشکیل میدهد ایران همچنین کالاهای غیرنفتی به ارزش ۱,۴۸۸ میلیارد دلار به پاکستان صادر کرده و ۸۴۲ میلیون دلار کالا از پاکستان وارد کرده است

همچنین طی سال گذشته تجارت ایران با روسیه ۲ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بوده که ۷۴۴ میلیون دلار آن صادرات ایران و ۱ میلیارد و ۵۷۷۰ میلیون دلار واردات ایران از روسیه بوده است

وجود فرصتهای بزرگی که عضویت ایران در همکاری شانگهای برای گسترش تجارت خارجی و دور زدن تحریمهای آمریکا ایجاد کرد چالشهایی نیز وجود دارد که نمیتوان آنها را دست کم گرفت

شاید مهمترین چالش به گفته کارشناسان  ایرانی ادامه تحریمهای آمریکا علیه ایران باشد که مانعی برای سایر کشورها ایجاد کند از جمله کشورهای دارای مشکلات و تنشهای سیاسی با آمریکا مانند چین که توسعه روابط تجاری شان با ایران تحت تاثیر ترس از تحریمهای آمریکا قرار دارد  در همین راستا حجم تجارت ایران با چین که قبل از تحریمهای آمریکا سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار  بود  اما در سالهای اخیر کاهش یافته و به ۱۶ میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافته است

علاوه بر این وب سایت خبر اونلاین معتقد است که اعضای این سازمان در مبادلات مالی به استانداردهای بین المللی پایبند هستند و به همین دلیل ممکن است این کشورها در شرایط کنونی علاوه بر تحریم ها به دلیل عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی بین المللی FATF آمریکایی به راحتی نتوانند با ایران تجارت کنند

گروه ویژه اقدام مالی بین المللی موسوم به فاتف FATF در فوریه ۲۰۲۰ ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و سپس در ماه جاری ایران را در لیست یاد شده باقی نگه داشت

فاتف FATF یک سازمان بین المللی دیده بان مستقر در پاریس پایتخت فرانسه است که هدف آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است