تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل

بعد از صحبتهای عبداللهیان در مورد گسترش جبهه ها… آیا منطقه دوره سرنوشت سازی را پیش رو دارد؟

بعد از صحبتهای عبداللهیان در مورد گسترش جبهه ها… آیا منطقه دوره سرنوشت سازی را پیش رو دارد؟

الجزیره؛ ۱۷ اکتبر

پس از هشدار  آقای امیرحسین امیر عبداللهیان در مورد گسترش یافتن جبهه های جنگ، پیش بینی ها در مورد دخالت نظامی ایران در عملیات طوفان الاقصی افزایش یافت عملیاتی که مقاومت فلسطین علیه رژیم اشغالگر اسراییل در هفتم اکتبر جاری به راه انداخت.

کارشناسان از احتمال دخالت غیر مستقیم ایران توسط همپیمانان مسلح خود در منطقه همانند نظام سوریه، حزب الله لبنان و گروه انصار الله حوثی در یمن و الحشد الشعبی در عراق سخن به میان آوردند.

** هفته سرنوشت ساز

اسماعیل کوثری یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب گفت: به طور حتم محور مقاومت در قبال جنایات رژیم اشغالگر اسراییل در نوار غزه تماشاچی نخواهد ماند.

اسماعیل در گفت وگو با الجزیره نت احتمال یورش زمینی رژیم اشغالگر اسراییل به غزه را بعید دانست.

وی اظهار داشت اسراییل به خوبی میداند اگر وارد غزه شود در آن صورت مجبور است در چند جبهه وارد نبرد شود که توان آن را ندارد.

وی معتقد است نیازی به دخالت نظامی ایران در جنگ وجود ندارد زیرا جبهه های فلسطینی و جبهه های همجوار آن در مقاومت میتوانند با اشغالگران مقابله کنند.

وی توضیح داد: آمریکا خواهان توسعه یافتن جبهه های نبرد و ادامه جنگ نیست زیرا این امر به نفعش نیست.

اسماعیلی در پایان گفت این هفته؛ هفته سرنوشت سازی است و معادلات نبرد در آن تغییر خواهد کرد یا آنکه سایر گروه ها وارد میدان خواهند شد که در نتیجه رژیم اشغالگر اسراییل شکست خواهد خورد و یا آنکه این رژیم از تجاوز اخیر خود صرف نظر خواهد کرد.

** شک و تردید غربی

علی موسوی خلخالی تحلیل گر سیاسی معتقد است به کارگیری زبان تهدید از سوی ایران یک امر منطقی است زیرا به اعتقاد وی سیاست اسراییل مبتنی بر آن است که هر گونه اقدامی را در اوج وحشی گری پاسخ میدهد به ویژه با توجه به اینکه هم اکنون احساس شکست کند و بر همین اساس سخت است بتوان با آن از راه گفت وگو و مذاکره به راه حل دست یافت.

خلخالی در گفت وگو با الجزیره نت خاطرنشان کرد پایه های اسراییل بسیار لرزان است زیرا دارای مساحت کوچک و مرزهای زمینی نا امنی است.

وی تاکید کرد اسراییل تهدید ایران را مورد توجه قرار خواهد داد زیرا با فعال کردن جبهه های لبنان و گروه های عراقی که در سوریه و در مرزهای سرزمین های اشغالی برای رویارویی در هنگام توسعه یافتن جبهه های نبرد مستقر شده اند، نمیخواهد

شکست بخورد با توجه به اینکه نظام سوریه در حال حاضر امکان دخالت در نبرد علیه اسراییل را ندارد.

وی افزود: مرحله اول توسعه جبهه های نبرد بر محور مقاومت بدون حضور ایران مبتنی است اما در مرحله دوم یعنی در صورت مورد حمله قرار گرفتن سرزمین ایران، تهران وارد عمل خواهد شد.

پیش بینی می شود در صورت توسعه یافتن جبهه های نبرد جبهه قره باغ از سوی جمهوری آذربایجان فعال خواهد شد و ایران به طور مستقیم هدف قرار خواهد گرفت زیرا اسراییل در این جمهوری حضور قدرتمندانه ای دارد.

على موسوی خلخالی معتقد است جنگ در حالت کنونی آن باقی خواهد ماند تا آنکه تل آویو نسبت به حمایت های غرب و آمریکا از اسراییل مطمئن شود.

خلخالی توضیح داد واشنگتن تا کنون با حمایت های کافی به اسراییل اطمینان خاطر نبخشیده است زیرا در این زمان به خصوص خواهان جنگ نیست زیرا بیم آن دارد که روسیه به تمام سرزمین اوکراین یورش ببرد که برای اروپا یک موضوع حیاتی به شمار میرود علاوه بر اینکه اسراییل در درون خود تا کنون در این خصوص به اتفاق نظر نرسیده است.

** تهدید بازدارنده

منصور براتی کارشناس سیاسی متخصص در امور اسراییل گفت: اظهارات آقای امیر حسین عبداللهیان در بردارنده دو بعد اساسی است مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران ورود اسراییل به غزه را خط قرمز خود میداند.

بعد اول اعمال فشار علیه اسراییل و آمریکا؛ زیرا منطقه ای شدن جنگ و ورود طرفهای جدید در آن با منافع تل آویو و واشنگتن در تضاد است و همچنین سخن گفتن از این خط قرمز روشن ایران به طور حتم در تلاشهای آمریکا برای مهار یکه تازی تل آویو و به تاخیر انداختن ورود زمینی به غزه نقش دارد.

منصور توضیح داد نقش ایران در جنگ غزه تا کنون یک نقش غیر مستقیم بازدارنده بوده است و احتمالا در همین سطح باقی خواهد ماند.

بعد دوم ترسیم خط قرمز واقعی برای اسراییل است اسراییل خواهان ورود همه جانبه و غیر مشروط به غزه و اشغال تمام این منطقه است بر همین اساس خط قرمز ترسیم شده از سوی تهران بیش از پیش در بردارنده بعد جدی و عملی خواهد بود. در چنین شرایطی پیش بینی میشود نگرانی اسراییلی ها در مورد غزه و احتمال یورش زمینی به آن افزایش یابد اسراییل احتمالا به طور محدود و آزمایشی وارد غزه خواهد شد تا واکنش سایر طرفها را بسنجد و پس از آن اقدامات لازم را اتخاذ نماید.

** جنایات اشغالگران

خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس، در تهران تهدید ایران را مهم و بازدارنده برای رژیم اشغالگر اسراییل توصیف کرد.

خالد در گفت وگو با الجزیره نت در ارتباط با توسعه یافتن جبهه های نبرد معتقد است این امر بستگی به آن دارد که جهان تا چه اندازه نسبت به جنایات جنگی و ضد بشری رژیم اشغالگر اسراییل علیه ملت فلسطین از خود واکنش نشان دهد.

خالد توضیح داد رابطه میان جنبش حماس و تهران سالها است که رویکرد راهبردی به خود گرفته است و ایستادگی ایران در کنار ملت فلسطین و مقاومت یک راز محرمانه نیست زیرا همواره از نظر سیاسی و دیپلماسی در کنار حماس قرار داشته است و از مواضع قهرمانانه و شجاعانه مقاومت حمایت میکند زیرا به آرمان فلسطین ایمان دارد.