تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

بیست و پنج نکته در مورد کاربرد هوش مصنوعی در آینده سازی

0

بیست و پنج  نکته در مورد کاربرد هوش مصنوعی در آینده سازی

 1. هوش مصنوعی به سرعت در تمام ابعاد علمی پیشرفت روزافزون نفوذ نموده است.
 2. هوش مصنوعی؛ خلق نوآوری ها را در تمام ابعاد علمی در اسرع زمان ایجاد نموده است. بطوری که با هوش مصنوعی قادر خواهید بود ظرف ۴ دقیقه در هر زمینه علمی؛ خلق نوآوری نمائید؛ وگرنه از پیشرفت های  روزافزون علمی عقب خواهند ماند.
 3. در عصر حاضر؛ توسط هوش مصنوعی در هر ۴۰ روز تمام یافت های علمی تولید شده در تمام ابعاد بطوری کلی دچار تغییرات اساسی می شوند.
 4. توسط هوش مصنوعی هر ساله بیش از یک میلیون محصول جدید خلق می گردد. هر ۱۵ دقیقه محصولات در حوزه خدمات دو برابر افزایش می یابد.
 5. هوش مصنوعی قادر است میلیون ها ترابایت خبر را سریع تولید نماید.
 6. ربات ها برای تشخیص کالا ها و خدمات – تحلیل رفتارها – تحلیل تصاویر و …. توسط هوش مصنوعی بکار گرفته می شوند.
 7. هوش مصنوعی؛ انسان را از اسیر و غرق شدن در تولید میلیون ها ترابایت اخبار بی محتوا نجات می دهد.
 8. هوش مصنوعی می تواند به جای حافظه انسان که صرفا چند کاراکتر را در روز می تواند تحلیل نماید میلیون ها برابر بیشتر از ظرفیت مغز انسان اخبار و رویدادها را مدیریت نماید.
 9. پردازش و تحلیل داده ها بر مبنای شاخص های مشخص شده در کسری از ثانیه
 10. تصمیم سازی و تصمیم گیری – روایی و پایایی سنجی اخبار در اسرع زمان و استخراج اخبار درست با دقت بالای ۹۹ درصد
 11. هوش مصنوعی در تمامی سطوع مدیریتی اعم از مدیریت عالی تا مدیریت میانی و کمتر می تواند کارکرد خود را نشان دهد
 12. هوش مصنوعی به مدیران عالی در تصمیم گیری – برنامه ریزی- پیش بینی ها- فرصت شناسی و فرصت سازی- آسیب شناسی و تهدید شناسی و … یاری می رساند
 13. هوش مصنوعی مدیران میانی را در جستجوگری های پیشرفته در اجرای مدیریت های اجرایی – نحوه اجرای برنامه ها – پردازش داده ها و …. یاری می رساند
 14. هوش مصنوعی مدیران اجرایی را در ارایه گزارش دهی ها – تولید نرم افزارهای اجرایی – مدیریت بر نیروهای کاری و …. یاری می رساند.
 15. هوش مصنوعی تحول عظیم در سیستم آموزشی از مراحل ابتدایی مدارس تا مراحل دانشگاهی ایجاد می نماید.
 16. هوش مصنوعی در جمع آوری داده ها و پردازش – پایایی و روایی سنجی آنها در اندک زمان- ارایه تحلیل – تصمیم سازی برای تصمیم گیری در سطوح مختلف – بازخورد گیری ها یاری می رساند.
 17. بنابر این هوش مصنوعی تسریع دهنده در مرگ مشاغل سنتی خواهد بود.
 18. هوش مصنوعی؛ مشاغل افزا در فضای مجازی و عینی می باشد.
 19. هوش مصنوعی؛ آغاز فعالیت های مغز بشر در فراوانی خلق نوآوری ها می باشد
 20. هوش مصنوعی؛ تولید و پردازش اقیانوسی از خبرها در طول روز می باشد.
 21. هوش مصنوعی؛ ظرفیت شناس و مهمتر از آن؛ ظرفیت ساز در جهان می باشد
 22. هوش مصنوعی؛ فرصت شناس و مهمتر از آن ؛ فرصت ساز در جهان می باشد‌.
 23. هوش مصنوعی؛ از بین برنده آسیب ها و تهدیدهای فرانوین پیش روی بشر خواهد شد.
 24. هوش مصنوعی؛ جهان آینده را با ماقبل خودش تفاوت عظیمی ایجاد خواهد نمود. بطوری قرن ها و هزارها سال پیشرفته تر نشان خواهد داد.
 25. هوش مصنوعی فرامرز – فرازمان – فرانژاد و … است.
 26. ….

 

سرویس آینده پژوهشی وبگاه تحلیل ایرانی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.