تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

جهاد تبیین به روایت اسناد-1 فرح دیبا

0

جهاد تبیین به روایت اسناد-1

فرح دیبا

مقدمه:

همواره در طول تاریخ،  مسئله استعمار ،استثمار و تعدی به حقوق برخی از ملتها توسط دولت ها و حکومت های جابر و زورگو و تجاوزگر مطرح بوده است. عنصر اصلی و حیات این زورمداران متجاوز، مسئله بی خبری و یا کم اطلاعی مردم می باشد. بخش عمده این عدم آگاهی و شناخت تصاد فی نیست و این حکومت های استعمارگر هستند که با بدست گیری سازمان اطلاع رسا نی عمومی و جها ن سعی در تنظیم و توزیع اخبار به نفع خود داشته و وقایع، اتفاقات و جریانات مهم را آن طور اطلاع رسا نی می نمایند که پوشاننده و دربرگیرنده مطامع و منافع آنان باشد. راه مبارزه با این اقدام و برون رفت از آن تنها بصیر ت افزائی،  روشنگری و رفع ابهامات و اشکالات مصنوعی و دست ساز استعمار است. در این راستا،  مقام معظم رهبی تدبیر خردمندانه و راه گشا اندیشیدند و آن را تحت عنوان «جهاد تبیین»  مطرح فرمودند. ما هم بلحاظ احساس وظیفه و این که بتوانیم در این حوزه فعالیت درخور  داشته و رسالت خود را انجام دهیم بر آن شدیم تا در خصوص روشنگری و بیان حقایق تاریخ و بویژه تاریخ معاصر سهم کوچکی در افزایش بصیرت و بالا بردن سطح آگاهی مردم عزیز کشورمان داشته باشیم. انتخاب کتب مرکز بررسی اسناد تاریخی بدین لحاظ بوده که این منابع در حوزه تاریخ، کتاب های سندی هستند. لیکن این کتاب ها هم بلحاظ کمیت و تعداد صفحات و هم به جهت ارائه اسناد و عدم تالیف و نگارش روان و سلیس چندان مورد استفاده و استقبال عامه جامعه نیست،  بلکه بیشتر برای محققان و پژوهشگران عرصه تاریخ مفید و قابل استفاده است. بدین جهت ما با استفاده از مقدمه این کتب که برگرفته از اسناد داخل کتاب بوده و به صورت روان نگاشته شده و دارای حجم و صفحات متناسب می باشد، این مجموعه را تهیه نمودیم این مجموعه حاوی دو محور اصلی موضوعات و رجال می باشد.

جهاد تبیین به روایت اسناد-1 فرح دیبا

 فرح دیبا یکی از رجال مهم و موثر در حکومت پهلوی دوم پرداخته شده است. امید است که این ره آورد مورد پسند و استفاده عموم مردم و بویژه نسل جوان قرار  گیرد.

برای مطالعه کم حجم این کتاب اینجا را کلیک کنید.

با تشکر از مرکز بررسی اسناد تاریخی و موسسه مطالعات راهبردی فرهیختگان قائم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.