تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

داستان های واقعی -1

بدون شرح از زبان اسناد ساواک

0

داستان های واقعی -1

یا 

 حقیقت  از  زبان اسناد 

بنام خدا

مقدمه:

برخی اسناد بجا مانده از رژيم پهلوى برغم اینکه در موضوعى خاص طبقه بندى نمی شوند لاکن بيانگر نكات بسيارى در مورد قضاياى مهم تاريخى، گروه ها و جريانات سياسى ـ اجتماعى ـ فرهنگى و موضوعات مبهم، شخصيت هاى خدوم و خائن، مقاومت مردم مسلمان، شهادت ها و رشادت هاى مبارزان مسلمان، حركت روحانيت معظّم و آحاد مردم بر عليه نظام و رژیم ستمشاهى و… مى‏باشد كه انتشار آنها برای علاقه مندان به تاریخ ایران قبل از انقلاب به تنهائى خالى از لطف نیست و می تواند مورد توجه محققان و دانش پژوهان نیز قرار گيرد.

داستان های واقعی -1

موضوع 1 ـ ابوالقاسم صادقى نويسنده مجله كاريكاتور

2 ـ محمد حاج حسينى نويسنده راديو ايران

اطلاع واصله حاكيست كه :

نامبردگان بالا در تاريخ 25/4/54 در خيابان فردوسى منتظر تاكسى بوده ‏اند تا به خيابان آيزنهاور بروند چون تاكسى خالى پيدا نمى ‏شده در اثر تكرار جمله (تاكسى آيزنهاور مي خوره) خسته شده به همين جهت عبارت را عوض كرده و به تاكسى هائي كه مى ‏رسيده مي گفته‏ اند (آقا تمدن بزرگ) تكرار زياد اين موضوع باعث جلب توجه ديگران شده و به اطراف آنان جمع مى‏ گردند كه مباحثات و اظهار نظر و انتقاد از وضع داخلى شروع مي گردد.ج

خيلى محرمانه

طبقه بندى حفاظتى 20/5347

گزارش خبر

درجه فوريت

1 ـ به تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور

2 ـ از اداره دوم ـ 32 د

لطفا در جواب نامه عنوان و عدد بالا نوشته شود

3 ـ شماره گزارش     123/51-02-501-422

4 ـ تاريخ گزارش     19/5/54

5 ـ پيوست

6 ـ گيرندگان خبر

7- منبع

8-منشاء

9 ـ تاريخ وقوع

10 ـ تاريخ رسيدن خبر به منبع

11 ـ تاريخ رسيدن خبر به افسر عمليات

12 ـ ملاحظات حفاظتى

ارزيابى خبر = قابل تحقيق و بررسى است

21/5/54دايره يك فيش بنام ابوالقاسم صادقى تنظيم گرديد

در پرونده كلاسه شماره 12197 بايگانى شود [اثر امضاء]22/5/54

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.