تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

هوش مصنوعی و امنیت ملی در اسرائیل-1

بررسی چگونگی بهره برداری از هوش مصنوعی در اسرائیل

0

هوش مصنوعی و امنیت ملی

 سخن وبگاه تحلیل ایرانی

انچه پیش رو دارید ترجمه کتاب هوش مصنوعی و امنیت ملی در اسرائیل نوشته لیران عانتبی در فوریه 2021 است که توسط موسسه سورین منتشر شده است.

وبگاه تحلیل ایرانی با توجه به مفید بودن محتوای مطالب برای مخاطبین خاص خود، در نظر دارد این کتاب را در سلسله فصولی جداگانه ارائه دهد.

بخش اول به موضوع هوش مصنوعی در رژیم اشغالگر قدس می پردازد:

 بخش اول

هوش مصنوعی و امنیت ملی در اسرائیل : نکات اصلی

هوش مصنوعی( AI) نام جامعی برای اطلاعات و سیستم های رایانه ای است که رفتارهای هوشمندانه ای از خود نشان می دهند یا بینش ها و اطلاعات جدیدی ایجاد می کنند.

این یک زمینه تکنولوژیکی پیشگامانه است که می تواند در برنامه های مختلف با کارایی نسبی، با هزینه مناسب و در مقیاس وسیع اجرا شود. این پیشرفت تکنولوژیکی بر بسیاری از زمینه ها از جمله امنیت ملی تأثیر می گذارد.

برای اسرائیل  هوش مصنوعی یک حوزه بسیار مهم است، زیرا اسرائیل  در حال حاضر یکی از کشورهای پیشرو در توسعه خویش بوده و با توجه به قدرت اقتصادی تا حد زیادی متکی به صنعت فناوری پیشرفته است؛ با توجه به اینکه این فناوری پتانسیل کمک به مقابله با بسیاری از چالش ها را دارد .

AI شامل بسیاری از مناطق ادراکی-تکنولوژیکی از جمله یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، بینایی کامپیوتری، پردازش زبان طبیعی و تعدادی فناوری جانبی به هم پیوسته است.

در حوزه امنیت، هوش مصنوعی در موارد زیر استفاده می شود:

هوش مصنوعی
در حوزه امنیت، هوش مصنوعی در موارد فوق استفاده می شود

این قابلیت ها و برنامه ها توضیح می دهد که چرا فناوری هوش مصنوعی به طور کلی با امنیت ملی و به طور خاص با امنیت ملی اسرائیل  ارتباط دارد.

درک اینکه این فناوری برای قدرت اقتصادی، انعطاف پذیری امنیتی و توانمندسازی کشورها دارای اهمیت بسیار مهمی است و منجر به یک “رقابت تسلیحاتی” واقعی بین قدرت های بزرگ یعنی ایالات متحده، چین و روسیه شده است.

اکثر کشورهای پیشرو در این زمینه برنامه های ملی را حول هوش مصنوعی بنا کرده اند و منابع را به رسمیت شناخته اند و اهمیت آن را مورد توجه قرار داده اند.

این موضوع می تواند عرصه بین المللی و میدان های نبرد آینده را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این نگرانی هایی وجود دارد که پدیده های جدیدی که مانند ”ابَرَجنگ” با هوش مصنوعی پدیدار شده اند، می تواند ثبات عرصه بین المللی را تضعیف کند. علیرغم مزایا و فرصت های تکنولوژیک فراوان، هوش مصنوعی چالش های مختلفی را برای اسرائیل  ایجاد می کند.

هوش مصنوعی
حوزه هایی که هوش مصنوعی برای اسرائیل آیب زا خواهد بود

این مطالعه توصیه های کلیدی زیر را ارائه می دهد:

۱ – اسرائیل  باید یک استراتژی ملی برای AI تنظیم و نهادی ایجاد نماید که آن را در سطح ملی مدیریت کند.

۲ – اسرائیل  باید یک برنامه چند ساله برای هوش مصنوعی، مانند برنامه موجود در زمینه سایبری ایجاد کند تا بتواند این حوزه را به طور گسترده و عمیق تجزیه و تحلیل، سیاست ملی تخصیص منابع را رهبری و در مورد تحقیق و توسعه، منابع انسانی و سایر موارد تصمیم گیری کند.

۳ – اسرائیل  باید یک راه حل ملی برای مسائل زیرساختی (سخت افزار، ابر، اتصال به اینترنت) ایجاد کند و یک بودجه جاری تخصیص دهد، زیرا جامعه امنیتی بر خلاف صنعت غیرنظامی، نیازهایی دارد به عنوان مثال به دلیل مسائل مربوط به اطلاعات طبقه بندی شده و سایر محدودیت های امنیتی که معموًلاً اجازه استفاده از زیرساخت های تجاری را نمی دهد.

۴ – اسرائیل  باید فوراً ادغام هوش مصنوعی را در فناوری امنیتی که در آن اسرائیل  اکنون از مزیت نسبی برخوردار است ( به عنوان مثال میدان هواپیماهای بدون سرنشین)، به منظور تولید چند برابر قدرت، در نظر بگیرد.

۵ – بخش دفاع باید کارکنان غیرفناوری از جمله در سطوح ارشد را برای آشنایی با AI، محدودیت ها و توانایی های آن آموزش دهد تا پرسنل آن بتوانند در تصمیم گیری در حوزه AI مشارکت و فعالیت بیشتری داشته باشند.

۶- سازمان های امنیتی مختلف باید مدیریت پرسنل را در سطح سیستم، از جمله تعیین نقش ها ،استانداردها و آموزش های مشترک، انتقال پرسنل بین سازمان ها، علاوه بر ارائه انگیزه ها و بودجه برای جذب و نگهداری افراد مستعد به منظور از دست ندادن آنها با جذب صنعت غیرنظامی، در نظر بگیرند.

۷- اسرائیل  باید حوزه های تحقیقاتی را که نیاز به تامین مالی دارند در بودجه دولتی-امنیتی تعریف کند ،با توجه به اینکه برای امنیت ملی مهم هستند و در غیر این صورت در نظر گرفته نمی شوند.

۸- اسرائیل  باید به جای تکیه بر مطالعات آکادمیک که فقط در سطح نظری هستند و در زمینه های مورد نیاز نهاد امنیتی ناکافی هستند یا در مناطق مورد نیاز سازمان امنیتی آزمایش نشده اند باید مطالعات جامعی را توسط نهاد امنیت ملی انجام دهد.

۹- اشتراک دانش در تشکیلات امنیتی اسرائیل  بسیار مهم است. بنابراین، اسرائیل  باید مکانیسم هایی را بین سازمان های امنیتی مختلف ایجاد کند تا از کارهای تکراری جلوگیری نماید، شکاف های بین سازمان ها را پر و راه حل ها را هماهنگ کند.

۱۰- اسرائیل  باید ترکیبی از مکانیسم ها را برای تشویق سرمایه گذاری در مناطق هوش مصنوعی که تأثیر مثبتی بر امنیت ملی دارد، در نظر بگیرد. به موازات آن، دولت باید برای پیشبرد اقتصاد در این زمینه، هزینه های خود را برای هوش مصنوعی در مناطق غیرنظامی افزایش دهد.

۱۱- اسرائیل  باید سرمایه گذاری های خود را در تحقیق و توسعه در زمینه تیم سازی انسان و ماشین برای تأسیسات امنیتی افزایش دهد، با این درک که علیرغم ماهیت بسیار خود مختار سیستم ها، برخی از عناصر کنترل انسانی پابرجا خواهند ماند.

در این زمینه، پیشنهاد می شود تا زمانی که اعتبار و ایمنی فناوری به خوبی تثبیت شده و به جنبه های اجرایی و قانونی پرداخته شود، تحقیق و توسعه Al در حوزه هایی که افراد را حمایت می کنند به جای آنهایی که جایگزین آنها هستند، در اولویت قرار گیرد.

۱۲- زمینه پردازش زبان بومی باید از جمله در برنامه هایی مانند پردازش زبان طبیعی(NLP)، گفتار به متن، متن به سرعت و غیره توسعه یابد.

۱۳- اسرائیل  باید هنجارها و اصولی را برای تضمین ایمنی و مسئولیت در استفاده از هوش مصنوعی در داخل تشکیلات امنیتی با هدف اتخاذ همان تصمیمات در نهادهای غیر نضامی ایجاد کند.

۱۴- اسرائیل  باید یک کد اخلاقی برای استفاده از Al در تشکیلات امنیتی به طور کلی و در چارچوب تیم های انسانی-ماشین به طور خاص ایجاد کند.

۱۵- برای مقاصد قانونی، اخلاقی، ایمنی و فراوانی، اسرائیل  باید تصمیم بگیرد که کدام سیستم ها باید مکانیسم های نظارت و کنترل انسانی را حفظ کنند.

۱۶- اسرائیل  باید در سطح ملی آنچه را که در زمینه های Al و علوم داده در سطح بین المللی رخ می دهد، از جمله همه آنچه که به کنوانسیون ها و استانداردها مربوط می شود، نظارت کند تا مزیت اسرائیل  حفظ شود.

۱۷- اسرائیل  باید برای تقویت تحقیقات و همکاری مشترک با سایر کشورها اقدام کند. اسرائیل  باید با ائتلافی از کشورها در میدان هوش مصنوعی همکاری و حتی آن را رهبری کند، همانطور که در زمینه اطلاعات نظامی، دفاع هوایی و سایر زمینه ها این کار را می کند.

۱۸- اسرائیل  باید به ابتکارات بین المللی اعم از امنیتی یا غیرنظامی بپیوندد و حتی رهبری آن را بر عهده بگیرد تا عناصر سرکش را از دستیابی به دستاوردها در زمینه هوش مصنوعی محروم کند.

۱۹- اسرائیل  باید استانداردها و فرآیندهای صادرات سیستم های Al، از جمله مجوزهای صادراتی مرتبط با امنیت را بررسی کند.

۲۰- اسرائیل  باید تصمیماتی اتخاذ کند که قدرت صنعت و توانایی آن را برای عمل حفظ نماید و همچنین صادراتی را که می تواند به امنیت اسرائیل  آسیب برساند محدود سازد.

خلاصه جامع

هوش مصنوعی و اهمیت آن برای امنیت ملی اسرائیل

هوش مصنوعی( AI) نامی کلی برای سیستم های رایانه ای مبتنی بر داده است که قادر به تولید دانش و بینش های جدید از طریق توانایی هایی مانند درک، استدلال و ادراک هستند که تاکنون به عنوان توانایی های منحصر به فرد انسان تلقی می شد. هوش مصنوعی این قابلیت ها را از طریق برنامه های متنوعی که نسبتا کارآمد، دارای قیمت مناسب و در مقیاس وسیع هستند ممکن می سازد.

اتوماسیون این توانایی های انسانی فرصت های جدیدی ایجاد می کند که بر بسیاری از حوزه ها از جمله امنیت ملی تأثیر می گذارد. هدف از این یادداشت، ارائه موضوع پیچیده هوش مصنوعی به عموم مردم و به طور خاص تصمیم گیرندگان است. با توجه به چالش ها و فرصت هایی که هوش مصنوعی تجسم می کند، این یادداشت توصیه هایی برای سیاست مورد نظر اسرائیل  در این زمینه ارائه می کند.

هوش مصنوعی یک حوزه فناوری بسیار مهم برای اسرائیل  به شمار می رود، زیرا اسرائیل  در حال حاضر یکی از کشورهای پیشرو در توسعه آن است. هوش مصنوعی همچنین این پتانسیل را دارد که به اسرائیل  کمک کند تا با چالش های زیاد پیش روی خود کنار بیاید. لازم به ذکر است اسرائیل  تقریبًاً به طور کامل فاقد منابع طبیعی بوده و قدرت اقتصادی آن به شدت به صنعت فناوری پیشرفته متکی است.

اهمیت هوش مصنوعی افزایش یافته است زیرا هوش مصنوعی قادر به کمک به رشد اقتصادی ، یافتن درمان برای بیماری ها و بهبود سیستم های بهداشتی، بهبود کارایی ایمنی حمل و نقل ، تشویق بهره وری انرژی، بهبود درک پدیده های آب و هوایی و شاید حتی از طریق بازدارندگی به ثبات مبتنی بر صلح در عرصه بین المللی منجر شود.

بنابراین، ضروری است که تصمیم گیرندگان اسرائیل  با این حوزه آشنا باشند و فرصت ها و چالش های آن را مطالعه کنند و در نتیجه قادر به تدوین یک سیاست مناسب و اطمینان از اجرای آن با سرعتی باشد که با رویدادهای منطقه ای و بین المللی همگام باشد؛ ضمن اینکه رقابت فزاینده در عرصه بین المللی را نیز در نظر می گیرد.

دامنه های مختلف هوش مصنوعی و کاربردهای امنیتی آن

هوش مصنوعی شامل تعداد زیادی زیر دامنه، از جمله یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، بینایی کامپیوتر، پردازش زبان طبیعی(NLP) است؛ و همچنین تعدادی از فناوری های به هم پیوسته مانند اینترنت اشیاء (اشیای مختلفی با اتصال به اینترنت و توانایی انتقال و دریافت اطلاعات و کمک در انجام برخی اقدامات کار می کنند. به ترکیب اینترنت با چنین ابزاری که قابلیت استفاده از آن را دارد اینترنت اشیاء می گویند) و فن آوری های دوگانه، که هم در عرصه های غیرنظامی و هم در عرصه های امنیتی خدمت می کنند. این حوزه ها و سایر حوزه ها، پایه هایی برای کاربردهای متنوع در زمینه های مختلف، از جمله تجارت، پزشکی، دانشگاه و حمل و نقل و همچنین بخش امنیتی هستند.

در بخش امنیتی، فناوری های هوش مصنوعی( AI) توسط اطلاعات نظامی در سیستم هایی استفاده می شوند که قادر به بررسی حجم عظیمی از داده های ویدیویی و شناسایی اهداف هستند .

برنامه های لجستیکی که باعث بهبود و صرفه جویی در منابع می شوند. رانندگی خودکار که در بخش امنیتی نیز پتانسیل دارد، همانطور که در حوزه غیرنظامی این پتانسیل وجود دارد. سیستم های تسلیحاتی تمام اتوماتیک که امکان افزایش دقت و کاهش خطر را برای سربازانی که از آنها استفاده می کنند را فراهم می کند.

سیستم های برنامه ریزی و پشتیبانی برای تصمیم گیری و شبیه سازی ها که فرآیندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری را قبل از انجام مأموریت ها، بر اساس مقادیر فراوانی از داده ها که قبًلاً قابل تجزیه و تحلیل نبود، بهبود و کاهش می دهند.

سیستم های فرماندهی و کنترلی که با ارجاع متقابل و تجزیه و تحلیل آنها در حین انجام مأموریت ها در زمان واقعی و بهبود نتایج با هدایت و تغییر تصمیمات در یک حلقه مداوم، با داده های بزرگ از منابع مختلف مقابله می کنند.

جنگ سایبری، حفاظت سایبری، و طیف الکترومغناطیسی – که در حال حاضر در استفاده از هوش مصنوعی پیشرو است – برای مدیریت حجم زیادی از داده ها و سرعت های فراتر از توانایی انسان برای اهداف حمله و حفاظت؛ پیش بینی، هشدار، پیشگیری یا مدیریت بلایا که به استفاده از پایگاه های اطلاعاتی عظیم یا حسگرهای مختلف برای جمع آوری اطلاعات و دستیابی به بینش هایی بستگی دارد که با روش های دیگر به دست نمی آیند.

علاوه بر این، هوش مصنوعی به فناوری های دیگری برای توسعه و استفاده از آن نیاز دارد. برای مثال، هوش مصنوعی برای آموزش برنامه های هوش مصنوعی به داده های بزرگ وابسته است . سپس برنامه ها می توانند عملیات مستقلی را روی فایل های داده های جدیدی که قبًلاً در معرض آن قرار نگرفته اند، انجام دهند.

نمونه های دیگر شامل فناوری هایی هستند که به عنوان زیرساخت برای فعال سازی برنامه های هوش مصنوعی، مانند محاسبات ابری، محاسبات ابری و کوانتومی، یا شبکه های نسل پنجم، که برای انتقال سریع داده ها و بهبود عملکرد سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی مورد نیاز هستند، عمل می کنند.

هوش مصنوعی از فناوری های مختلفی نیز پشتیبانی می کند. به عنوان مثال، از” Swarms(گروه ها)“ پشتیبانی می نماید که از هماهنگی پیشرفته برای راه اندازی سیستم ها یا فناوری ها و کاربردهای مختلف در زمینه انسان استفاده می کند مانند تعامل ماشین و همچنین مغز و رابط ماشین، که برای کوتاه کردن زمان بین دریافت اطلاعات و تصمیم گیری یک فرد و انتقال آن به ماشین طراحی شده است.

هوش مصنوعی از فناوری های مختلفی نیز پشتیبانی می کند. به عنوان مثال، از ” گروه ها ” پشتیبانی می کند که از هماهنگی پیشرفته برای راه اندازی سیستم ها یا فناوری ها و کاربردهای مختلف در زمینه انسان مانند تعامل ماشین و همچنین مغز استفاده می کند؛ رابط ماشین، که برای کوتاه کردن زمان بین دریافت اطلاعات و تصمیم گیری شخص و انتقال آن به ماشین طراحی شده است.

این قابلیت ها و برنامه های کاربردی، رابطه بین فناوری هوش مصنوعی و امنیت ملی به طور کلی و امنیت ملی اسرائیل  را به طور خاص، با توجه به مفهوم امنیت ملی و فراتر از آن و استراتژی ارتش اسرائیل  که در سال ۲۰۱۵ صادر شد، تقویت می کند. بنابراین، مدیریت صحیح حوزه هوش مصنوعی پتانسیل بالایی برای حفظ و ارتقای امنیت ملی اسرائیل  دارد و با توجه به رقابت بین المللی این حوزه در حال رشد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مسابقه تسلیحاتی و رقابت فناوری در هوش مصنوعی بین قدرت های جهانی

از سال ۲۰۱۴، رهبران بسیاری از کشورها از جمله قدرت های بزرگ فناوری و اقتصادی به اهمیت هوش مصنوعی برای تقویت کشورهای خود در کنار پیشرفت های صنعتی فناوری پی برده اند. به عنوان مثال، چین، ایالات متحده و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا قبًلاً برنامه های ملی در زمینه هوش مصنوعی ایجاد کرده اند و منابع و توجه خود را به این حوزه اختصاص داده اند.

بیشتر استراتژی ها بر اهمیت هوش مصنوعی برای رشد اقتصادی و علاوه بر این، برای حفظ امنیت ملی ،از جمله کاربردهای نظامی تأکید می کنند.

یکی از حوزه های در حال توسعه در این مسابقه تسلیحاتی، سیستم های تسلیحاتی خودکار(AWS ) است که قادر به مکان یابی، شناسایی و حمله به یک هدف بدون دخالت انسان است و ایالات متحده در این زمینه و همچنین حوزه« Swarms» رهبری را در دست دارد.

به طور مشابه، چین در بسیاری از صنایع غیرنظامی مرتبط با هوش مصنوعی تا حدی به دلیل مدیریت متمرکز آن و به دلیل کنترل دولت بر شرکت های غیرنظامی پیشرو است.

علاوه بر این، چین همچنین دارای پایگاه های اطلاعاتی پر از اطلاعات در مورد جمعیت خود است که در یک دوره طولانی جمع آوری کرده است. چین توانست این اطلاعات را جمع آوری کند. متقابلا در نتیجه چین در جذب کارشناسان و شرکت هایی که از سرقت الگوریتم ها می ترسند و نگران پیامدهای اخلاقی استفاده از فناوری هوش مصنوعی هستند، مشکل دارد. اتحادیه اروپا، بریتانیا و روسیه در زمینه هوش مصنوعی نسبتاً از چین و ایالات متحده عقب تر هستند.

علاوه بر این، هوش مصنوعی می تواند از راه های دیگری بر عرصه بین المللی تأثیر بگذارد و این باید هنگام تدوین سیاست در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

اینها شامل خطرات مربوط به ایمنی هوش مصنوعی است:

اثرات نامطلوب بر سایر زمینه های تسلیحاتی از جمله :

  • سلاح های هسته ای،
  • خطر ”هایپروار(ابَر جنگ) “،
  • تأثیر بر موازنه قوا و احتمال یا خطر یک نظم جدید جهانی؛
  • شکاف فزاینده بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یا به جای آن،
  • بهبود کیفیت زندگی و ثبات در عرصه بین المللی از طریق بازدارندگی.

نمونه های آزمایشی تاریخی مسابقات تسلیحاتی این موضوعات را روشن می کنند، از جمله مورد نسبتاً جدید سیستم های تسلیحاتی خودکار(AWS)، که نشان می دهد سرعت قوانین بین المللی محدود کننده فناوری های نوآورانه بسیار کند است. توسعه فناوری در این زمینه در نهایت تصمیم گیرندگان کشورهای مختلف را با چالش های اخلاقی، قانونی و مقرراتی مواجه خواهد کرد و احتمال حل به موقع آنها از طریق دادگاه های بین المللی و همکاری بین کشورها بسیار اندک است.

 

چالش ها در زمینه هوش مصنوعی و توصیه هایی برای مدیریت آنها

با توجه به رقابت بین المللی در توسعه هوش مصنوعی و با وجود مزایا و فرصت های فراوان آن، این فناوری چالش های مختلفی را برای اسرائیل  ایجاد می کند که توجه تصمیم گیرندگان در این زمینه را می طلبد:

 مسائل فنی، از جمله مسائل توسعه، مشکل در تطبیق فناوری غیرنظامی با استفاده نظامی، چالش های استانداردسازی در سخت افزار و انرژی، کمبود داده های خام؛ مشکل در توضیح نتایج یک سیستم هوش مصنوعی، چرا که این سیستم یک “جعبه سیاه” است.

 سازمانی، شامل نیاز به بودجه های تعیین شده ، سرمایه گذاری و مدیریت منابع انسانی ،اسرائیل  یک کشور کوچک با منابع محدود است.

 استفاده، از جمله مشکلات در تطبیق سرعت محیط یا افرادی که از این سیستم ها استفاده می کنند با قابلیت های بالای آن، مشکل سیستم های هوش مصنوعی برای انطباق با محیط های جدید که در آن آموزش ندیده اند، نگرانی های ایمنی و قابلیت اطمینان؛ چالش های اخلاقی؛ سوگیری بر اساس اطلاعات ارائه شده و استفاده از هوش مصنوعی برای تولید «اخبار جعلی» (fake news) که معتبر به نظر می رسد.

 امنیتی و سیاسی؛ که شامل مسابقه تسلیحاتی بین المللی می شود، مشکل در موافقت و به کارگیری رویه های کنترل تسلیحات در این زمینه، وابستگی به هوش مصنوعی که ایجاد خواهد شد، علاوه بر این که آنها در معرض حملات سایبری یا دستکاری های دیگر قرار خواهند گرفت . چالش های «نرم» که با این وجود به طور قابل توجهی گاه به طور غیرمستقیم بر امنیت ملی تأثیر می گذارند نیز به این دسته تعلق دارند. اینها شامل مسائل اخلاقی و قانونی است. اثرات بر بازار کار و اشتغال؛ پتانسیل نابرابری شدید در توزیع منابع یک کشور، که می تواند ثبات یک کشور را تضعیف کند.

این عوامل به توصیه های ارائه شده در اینجا کمک کرده اند. هدف از این توصیه ها حفظ و افزایش توانایی های اسرائیل  در زمینه هوش مصنوعی، استفاده از این قابلیت ها در میان نهادهای مختلف امنیتی و آمادگی برای مقابله با چالش های ناشی از این فناوری، مانند استفاده از هوش مصنوعی توسط دشمنان اسرائیل  و یا در قالب یک مسابقه تسلیحاتی بین المللی است. توصیه های اصلی عبارتند از:

سازمانی: تدوین استراتژی ملی هوش مصنوعی و ایجاد ارگانی که آن را در سطح ملی مدیریت کند، با تشخیص اهمیت آن و ضرورت داشتن مدیریت ملی در این زمینه ضروری است. این علاوه بر تشکیل یک برنامه چند ساله در زمینه هوش مصنوعی است، ایجاد و تقویت مدل های ساختاری در تأسیسات امنیتی، که پاسخ گویی و انعطاف پذیری را ممکن می سازد. تشکیل ارگان های مشترک، روش های عمل و فضاهای کاری مشترک برای متخصصان سازمان های امنیتی مختلف که در این زمینه دخیل هستند و سایر نهادهایی که بر امنیت ملی اسرائیل  تأثیر می گذارند.

 تحقیق و توسعه: لازم است ادغام فوری هوش مصنوعی در فناوری های مرتبط با امنیت آزمایش شود(مانند هواپیماهای بدون سرنشین) برای تولید افزایش ضریب قدرت بر اساس دانش و سرمایه گذاری های موجود مناطقی که اسرائیل  در آنها مزیت نسبی دارد. اسرائیل  باید در تحقیقات جامع توسط نهادهای دفاعی سرمایه گذاری و از تکیه انحصاری به بخش دانشگاهی در این زمینه خودداری کند. دولت اسرائیل  باید تحقیق و توسعه هوش مصنوعی را در مناطقی که مزیت دائمی ایجاد می کند، در اولویت قرار دهد. دولت همچنین باید توسعه برنامه های امنیتی مبتنی بر فناوری های هوش مصنوعی غیرنظامی موجود، توسعه قابلیت های دفاعی هوش مصنوعی برای محافظت و حمله و موارد دیگر را ارتقاء دهد.

 بودجه بندی و ایجاد زیرساخت ملی: اسرائیل  باید راه حلی جامع برای فقدان آشکار زیرساخت ملی در زمینه هوش مصنوعی ایجاد کند. دولت باید برای هر چیزی که مربوط به این رشته است بودجه مشخصی را تخصیص دهد و حوزه های تحقیقاتی را که توسط دولت تامین مالی می شود، تعریف کند.

 منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی باید در سطح سیستمی مورد بررسی قرار گیرد و نه در سطح درون سازمانی که در حال حاضر مدیریت می شود. اسرائیل  باید ادغام تأسیسات امنیتی در برنامه های آموزشی موجود و ایجاد برنامه های آموزشی جدید را بررسی کند. دولت باید پرسنل غیرفناوری را تربیت کند تا با این رشته، توانایی ها و محدودیت های آن آشنا باشند.

 اخلاق، قوانین، استانداردها و رویه های ایمنی: اسرائیل  باید ظرفیت ایجاد استانداردها و کنترل های ایمنی هوش مصنوعی را قویاً ایجاد کند. توسعه هنجارها و اصول ایمنی و مسئولیت در استفاده از هوش مصنوعی در تأسیسات امنیتی؛ باید یک کد اخلاقی در رابطه با هوش مصنوعی و به ویژه برای تیم های انسان و ماشین در سازمان امنیتی تعریف شود. تعریف طبقه بندی و استانداردهای سیستم های هوش مصنوعی برای اهداف مشترک، ایمنی و ظرفیت انجام بحث های مشترک بین ارگان ها و سازمان های مختلف، علاوه بر فرآیندهای سازمان یافته در مقابل صنعت؛ و برای تعریف استانداردهای مربوط به تحقیقات در زمینه انسان و ماشین.

 اشتراک دانش: توصیه اصلی افزایش اشتراک دانش در نهاد امنیتی اسرائیل  با ایجاد 15مکانیسم های ثابت برای جلوگیری از تکرار و ایجاد راه حل های هماهنگ است که به دلیل بودجه و پرسنل محدود در این زمینه ضروری است. فرآیندهای تسهیم دانش در حال انجام با سایر سازمان ها نیز باید ایجاد شود.

 جنبه های بین المللی، دیپلماتیک و اطلاعاتی: پیگیری تحولات بین المللی در زمینه هوش مصنوعی برای تطبیق با سیاست اسرائیل  و حفظ مزیت موجود در این زمینه ضروری است. تقویت تحقیقات و همکاری مشترک بین اسرائیل  و سایر کشورها؛ و بررسی اینکه آیا، چگونه و کدام کاربردهای هوش مصنوعی اسرائیل  باید از طریق کنوانسیون های بین المللی محدود شود.

در پایان، اسرائیل  باید سیاستی در زمینه هوش مصنوعی تدوین کند تا بتواند به دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه دست یابد و اجازه ندهد چنین حوزه مهم و چالش برانگیزی تنها تحت تأثیر نیروهای بازار قرار گیرد.

با توجه به سرعت بالای توسعه و رقابت بین المللی، سرعت تصمیم گیری، میزان منابع تخصیص یافته برای اجرای تصمیمات و کنترل و مدیریت بسیاری از وظایف در این زمینه، همگی مهم هستند. مدیریت این مسائل با هم تأثیر مهمی بر قدرت آینده اسرائیل  از جمله اقتصاد و توانایی آن برای حفظ و بهبود امنیت ملی آن خواهد داشت.

هوش مصنوعی و امنیت ملی

ادامه مطلب…

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.