تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل

یک مقاومت ملی نه یک دستور کار خارجی …. چرا صحبت از حمایت ایران بالا گرفته است؟

یک مقاومت ملی نه یک دستور کار خارجی …. چرا صحبت از حمایت ایران بالا گرفته است؟

رای الیوم؛ ۳۰ اوت

به دنبال افزایش چشمگیر عملیات های چریکی در سرزمین های اشغالی فلسطین با پیدایش گروه بیشه شیران و گردانهای جنین ظرف تقریبا یک سال گذشته سران سیاسی و نظامی اسراییل و در راس آنها نتانیاهو جنبش حماس و جهاد اسلامی را با حمایت و تحریک ایران و حزب الله به دست داشتن در عملیاته ای یاد شده متهم میدانند. نتانیاهو در نشست اضطراری کابینه امنیتی در واکنش به عملیات الخلیل در ۲۱ ماه جاری میلادی این ادعاها را تکرار کرده و تهدید نمود با قدرت به طرف هایی که از عملیات های چریکی حمایت کرده و هزینه آنها را پرداخت میکنند پاسخ خواهد داد. وی به طور مشخص در همین رابطه از ایران و حزب الله و حتی جنبش حماس و جهاد اسلامی نام برده و تهدید کرد که سیاست ترورها را از سرخواهد گرفت.

توضیح
انعکاس نگاهی  به برخی از سیاست های ایران در منطقه از نگاه مطبوعات  خارجی است

هدف اسراییل از مطرح کردن چنین ادعاهایی تحقق بخشیدن به اهداف ذیل است که عبارتند از:

۱ – اشغالگری و اقدامات تروریستی اسراییل یک واقعیت عینی است و مقاومت در برابر آن یک واکنش طبیعی به شمار میرود که از سوی تمامی معاهده ها و قوانین بشری و احکام دینی مشروعیت یافته است اسراییل با چنین ادعاهایی میخواهد بر این واقعیت سرپوش بگذارد.

۲ – اسراییل با چنین ادعاهایی میخواهد ساختار تبلیغاتی خود علیه ایران را تقویت نماید و این کشور را به عنوان عامل بی ثباتی در منطقه معرفی نماید و در نتیجه اقدامات تروریستی خود علیه نیروهای مقاومت و خانواده هایشان را توجیه نماید و میخواهد این گونه وانمود کند که در صدد پیشگیری از گسترش حضور و نفوذ ایران در منطقه است.

3- اسراییل با چنین ادعاهایی میخواهد چهره مقاومت ملی را مخدوش نماید و این گونه وانمود نماید که مردم فلسطین در کرانه باختری تسلیم وضع موجود شده اند و میخواهند در زیر سایه دولت اشغالگر نژاد پرست زندگی خود را سپری نمایند عملیات چریکی از خارج هدایت میشود و در بردارنده انگیزه های ملی نیستند.

۴ – هدف اسراییل از چنین ادعاهایی فتنه انگیزی است و میخواهد این گونه وانمود نماید که هدف از عملیات یاد شده سرنگون کردن تشکیلات خودگردان و حاکمیت یافتن جنبش حماس بر کرانه باختری است همان گونه که بر نوار غزه حاکمیت یافته  است.

۵ – یکی دیگر از اهداف اسراییل از مطرح کردن چنین ادعاهایی تحریف افکار عمومی اسراییل است. نتانیاهو میخواهد با این ادعا که موجودیت اسراییل از همه سو در معرض خطر است مخالفان خود را ساکت نماید این در حالی است که مخالفت با وی در اسراییل اخیرا روند  فزایندهای به خود گرفته است.

۶ – هدف نتانیاهو همچنین تحریک افکار عمومی جهان است که به واقعیت رژیم صهیونیستی و اقدامات تروریستی و نژاد پرستانه اش پی برده است.

بدون شک ایران با پول و اسلحه از دو جنبش حماس و جهاد اسلامی حمایت میکند همچنان که برخی از کشورها از سازمان آزادیبخش فلسطین حتی قبل از پیدایش این دو جنبش حمایت میکردند این موضوع در مورد جنبش های آزادیبخش در سراسر جهان یک امر طبیعی است زیرا در جهان هیچ جنبشی نمیتوان یافت که بر امکانات درونی خود تکیه کرده باشد. به عنوان مثال جبهه آزادیبخش ویتنام از سوی اردوگاه سوسیالیسم به ویژه چین و اتحاد جماهیر شوروی حمایت میشد و جبهه آزادیبخش الجزایر از سوی بسیاری از کشورهای جهان سوم به همراه اتحاد جماهیر شوروی و مصر و کشورهای همسایه مورد حمایت مالی ، سیاسی و نظامی قرار داشت.

چگونه میتوان باور کرد که دستور کار خارجی ایران عامل مقاومت ملت فلسطین در برابر اشغالگری است در حالی که مقاومت در برابر اشغالگر بیش از یک قرن است که ادامه دارد یعنی قبل از آنکه جمهوری اسلامی ایران و حزب الله و محور مقاومت شکل بگیرند. علاوه بر همه اینها رهبران و تحلیلگران سیاسی اسراییل معتقدند که جناح راست افراطی و سیاست هایش و دنباله روی نتانیاهو می دانند. از رویکردهای بن گویو و اسموتریچ که باعث تحریک احساس ملی فلسطینی ها شده را عامل شدت گرفتن عملیاتهای چریکی اغراق در سخن گفتن از دستور کار خارجی در واقع یک نوع توهین به مبارزان ملی و به طور کلی ملت فلسطین محسوب میشود زیرا مقاومت در برابر اشغالگران چه قبل و چه بعد از پیدایش محور مقاومت برای یک روز نیز متوقف نشد. از ابتدای سال جاری میلادی ۳۴ شهرک نشین کشته شدند و اکثر کسانی که اقدام به انجام عملیات چریکی کرده اند عضو هیچ یک از گروههای سیاسی نیستند و شمار مبارزان عضو رسمی جنبش فتح و گردان های شهدای الاقصی و نهادهای امنیتی چه بسا بیشتر از تعداد مبارزان عضو رسمی دو جنبش حماس و جهاد اسلامی هستند و حتی اگر عضو این دو جنبش باشند بالاخره هر دو جنبش فلسطینی هستند و شهدای آنان در درون سرزمین فلسطین به عنوان فلسطینی و در درون پرچم فلسطین دفن شده اند نه در درون پرچم ایران و حزب الله .