تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل

رابطه جهاد و فرهنگ جهادی

از آنجا که جهاد را به عنوان ستون فرهنگ قرار داده ایم بنابراین می تواند رفتارهای فردی و جمعی را در بر گرفته و همین موجب می گردد جهاد را در وجوه مختلفی از جمله در حوزه های علمی، فرهنگی، اقتصادی و فعالیت های اجتماعی شناخته، معرفی و از جامعه…

گردشگری موسیقی

گردشگری موسیقی یکی از مهم ترین دست آورد های گردشگری فرهنگی است. تلفیق گردشگری و موسیقی مي تواند به عنوان يك فاكتور انگيزشي براي يك مقصد خاص عمل كند. گردشگری موسیقی از گونه های تجربه محور است که با دارا بودن اصالت، هویت و بستر تعاملات…

از فرهنگ اسطوره تا فرهنگ شهادت

يكي از ويژگي هاي بارز اين جامعه، روحيه ي قهرمان پروري و قهرماني گرايي است كه هم در روان ناخودآگاه فردي و جمعي و هم در آثار حماسي ايران بازتابي درخشان داشته است. قهرمانان ايران در همين عصر مدرن بنام «ارزش ها» انقلاب كردند و در عصر سكولاريسم،…

اصالت صلح و گفت و گو و واکاوی ابعاد آن در اندیشه و عمل پیامبر اکرم (ص)

ابلاغ هر پیامی مستلزم بستر سازی، ایجاد فضای تعامل و شنیدن سخن مخاطبان است. تعامل با مخاطب به گونه ای است که همزیستی مسالمت آمیز و مداراجویانه در گفت و گوی حق محورانه شرط بقای آن تلقی شود. بر این اساس تعامل پیامبر(ص)، در عرصه ی رسالت، مبتنی…