تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

استادیوم آزادی

چرا پرسپولیس دوباره قهرمان شد!!

شب 12 خرداد 1403 در ورزشگاه آزادی، بازی بین پرسپولیس و مس رفسنجان با همان بازیکنان و همان سبک بازی و همان تماشاگران متعصب ... تنها چیزی که توانست از این پرسپولیس دوباره قهرمان بسازد فقط و فقط همت و تلاش و روحیه جنگیدن تک تک بازیکنان تا…