تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

اعراب

انعکاس 46

نفوذ ایران در امریکا///پهپاد ایرانی در آفریقا///شهادت یک رئیس جمهور///ایران پس از رئیسی و عبداللهیان///شهادت رئیسی و توافق هسته ایی///ایران و اعراب بعد از رئیسی/// رئیس جمهور ایران اینده کیست؟

پنج پازل جنگ غزه

در جنگی که تحت عنوان طوفان الاقصی روی داده است در حقیقت تشکیل شده از پنج بازیگر  یا پنج قطعه پازل اصلی که اگر این پازل‌ها در کنار هم گذاشته بشوند می توانیم درک صحیحی از اوضاع منطقه بدست آوریم. مجید بهمنی می نویسد: