تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

افسر

داستان های واقعی -4

چندى قبل در يكى از شب نشينى‏ ها با خانمى كه لباس مشكى پوشيده بود برخورد نمودم كه برخلاف همه محزون و مغموم بود به او گفتم خانم در اينجا همه خوشحالى و شادى مى‏ كنند علت چيست كه شما ناراحت نشسته‏ ايد ممكنست من از احوال شما مطلع شوم؟ بالاخره پس…

داستان های واقعی -2

در ساعت 1830 مورخه 22/9/1357 دو دستگاه خودرو شخصى كه يكى از آنان پژو به شماره 35328ـ تهران ل بود در خيابان آيزنهاور با يكديگر تصادف نمودند كه به خودرو ديگر مبلغ 60000 ريال خسارت وارد گرديد و افسر راهنمائى ...