تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

اماکن

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-22

يكي ديگر از ره‌يافت‏هاي كاهش نفوذ فيزيكي، حراست و نگهباني است. ‏همان‏گونه‏ كه در گذشته عنوان گرديد يكي از عناصر و اركان حفاظت، بازيگران حفاظت مي‏باشند و در هر اقدام حفاظتي دو بازيگر اصلي وجود دارد؛ بازيگر مدافع كه هدفش دفاع در مقابل بازيگر…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-11

سازمان ‏ها و تشكيلات اداري، نظامي، اطلاعاتي و... براي انجام وظايف و تداوم كار كردها، فعاليت ‏ها و نگهداري اسناد، تجهيزات و امكانات خود به فضاهاي خاصي نياز دارند كه بر اساس اين نيازمندي ‏ها در محدوده معيني اقدام به احداث ساختمان و ابنيه…