تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

بیان

برداشت من از آیات قرآن – قسمت اول

در سوره فصلت آیات 20 و 21 در خصوص شهادت دادن گوش، چشم و پوست در مورد اعمال صاحبانشان در دنیا سخن به میان آمده است. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾…