تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

تاسیسات

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-26

تجربه نشان داده است كه تأسیسات طبقه بندي شده همواره براي حريف يك هدف عملياتي محسوب مي‏شود.‏ دشمن اعم از سرويس‏هاي اطلاعاتي يا تروريست ‏ها و خراب‌كاران براي اقدامات خراب‌كارانه يا اطلاعاتي بر روي تأسیسات طبقه ‏بندي ‏‏شده نياز به جمع آوري…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-22

يكي ديگر از ره‌يافت‏هاي كاهش نفوذ فيزيكي، حراست و نگهباني است. ‏همان‏گونه‏ كه در گذشته عنوان گرديد يكي از عناصر و اركان حفاظت، بازيگران حفاظت مي‏باشند و در هر اقدام حفاظتي دو بازيگر اصلي وجود دارد؛ بازيگر مدافع كه هدفش دفاع در مقابل بازيگر…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-19

طراحي براي ايجاد سيستم حفاظت از يك هدف حفاظتي ابتدائي‏ ترين ‏‏اقدام و يكي از راهبرد‏هاي كلان براي مقابله با تهديدات است  به ‏طوري‏كه همه راهبردهاي حفاظتي ابتدا در راهبرد طراحي، بررسي، گزينش و چينش مي‏گردند. طراحي در لغت به معناي…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-11

سازمان ‏ها و تشكيلات اداري، نظامي، اطلاعاتي و... براي انجام وظايف و تداوم كار كردها، فعاليت ‏ها و نگهداري اسناد، تجهيزات و امكانات خود به فضاهاي خاصي نياز دارند كه بر اساس اين نيازمندي ‏ها در محدوده معيني اقدام به احداث ساختمان و ابنيه…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-5

حفاظت از منظر شكلي مفهومي سيال دارد كه با نگرش ‏هاي متفاوت و بر اساس ارزش ‏هاي متنوع مورد توجه قرار مي‏گيرد ولي از نظر ماهوي همه نسبت به اهميت حفاظت به ‏عنوان يك مولفه موثر در ايجاد امنيت اتفاق نظر دارند هر چند كه «اقدامات حفاظتي» از نظر…

درس هایی از پدافند غیر عامل -1

خداوند متعال و حکیم هوش‌مند‏ترين و خودكارترين سيستم‏ها‏‏ي حفاظتي را هم‏زمان‏‏ با خلقت موجودات زنده ابداع و در نهاد موجودات طراحي نموده است و هم اوست كه در قرآن كريم فرموده است بر هر نفسي نگهبان و محافظي است«إِن كلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا…