تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

تمدن ها

قاچاق و ویژگی‌های آن – قسمت دوم

در تداوم واکاوی مساله مهم قاچاق و ویژگی های آن،  تلاش می گردد در بخش دوم این نوشتار به تاریخچه قاچاق کالا و ارز در جهان و ایران توجه گردد، آنچه از اهمیت راهبردی برخوردار است پیچیدگی مساله قاچاق به ویژه قاچاق کالا در دوره‌های مختلف تاریخی…