تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

تیمسار بختیار

داستان های واقعی -4

چندى قبل در يكى از شب نشينى‏ ها با خانمى كه لباس مشكى پوشيده بود برخورد نمودم كه برخلاف همه محزون و مغموم بود به او گفتم خانم در اينجا همه خوشحالى و شادى مى‏ كنند علت چيست كه شما ناراحت نشسته‏ ايد ممكنست من از احوال شما مطلع شوم؟ بالاخره پس…