تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

حسین(ع)

شش فراز تکان دهنده حادثه کربلا و شش تجلی گاه اسماء

شش فراز کلیدی در حادثه کربلا وجود دارد که بسیار بسیار مهم است و طلایی. شاید برخی شان به خاطر تکرار شدن برای ما کم‌رنگ شده اند. اما چرا می گویم طلایی؟ چون تراز و معیار هستند. معیار انسان بودن و تراز زنده بودن. می شود خود را با این جملات…