تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

خاورمیانه

راهبرد آزادی خواهی در سیاست خارجی ایالات متحده

بررسی و تحلیل رفتارهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال تحولات جهانی به خصوص در جنوب شرق آسیا و به ویژه در منطقه خاورمیانه در یک سال اخیر،  حکایت از آن دارد که زمینه های رشد و گسترش نوعی از راهبرد آزادی خواهی در قبال کشورهای مختلف…

انعکاس 35

نمایی از تهران در فوریه ۲۰۲۴///همدستی اتحادیه اروپا در تامین مالی ایران///ایران هیولای فرانکشتاین را در خاورمیانه خلق کرد///پس از حملات آمریکا نیروهای نیابتی ایران حملات خود را به پایگاههای آمریکایی کاهش می دهند

انعکاس-6

خاورمیانه به سمت ثبات می رود- کشمکش ایران و افغانسان بر سر حق آبه- ادامه تسلیح کرانه باختری توسط ایران - نگاهی به پیام حج مقام معظم رهبری - دیپلماسی انرژِی ایران در دو سال گذشته