تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

رئیسی

انتخابات یا دست غیب الهی

قانون نانوشته ایی در تمامی نظامات سیاسی دنیا وجود دارد مبنی بر اینکه هرگاه یک نظام سیاسی زیر بار تحولات و تغییرات قانونی پیش از موعد نرود؛ عواملی چون کودتا، شورش عمومی، انقلاب سیاسی، استعفای دست جمعی و ... این تحولات و تغییرات پیش از موعد…

انعکاس 47

بایدن و توافق هسته ای//پیام رهبر انقلاب به دانشجویان امریکا//عوامل ایران در امریکا//انتخابات سخت در ایران//آفریقا پس از رئیسی

انعکاس 46

نفوذ ایران در امریکا///پهپاد ایرانی در آفریقا///شهادت یک رئیس جمهور///ایران پس از رئیسی و عبداللهیان///شهادت رئیسی و توافق هسته ایی///ایران و اعراب بعد از رئیسی/// رئیس جمهور ایران اینده کیست؟