تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

رضا مقدسی

مقدسی؛ مقبول منورالفکرها و معیار انقلابی های رسانه و ارتباطات

استاد رضا مقدسی همواره نماد روزنامه نگار تراز انقلاب اسلامی است و خواهد ماند چرا که هرگز خود را میزان سنجش و شاخص تراز انقلابی گری ندانست و هیچ گاه خود  را بر دیگران ارجح ندانست و ممیزه ای برای خود برنشمرد و میزان و ملاک رفتار خود را برای…