تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

رقابت

اخلاق سیاسی انتخابات -4

انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری، میدانی است که جریان های سیاسی برای جلب آرای شهروندان در آن‌ به رقابت‌ خواهند پرداخت. ابعاد اقتصادی انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی که به عنوان مهم ترین نهاد قانون گذاری کشور سهم غیر قابل اجتنابی در…