تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

سامانه

سامانه قضائی هوشمند علمی ضرورت عدالت علوی

عدالت علوی، باید محور کار دستگاه قضائی تراز جمهوری اسلامی باشد و تنظیم و پالایش جزئیات قوانین جامع، مانع، عادلانه و مبتنی بر تجارب مثبت گذشته، باید مسیر استحکام و هماهنگی بین آرا بدوی و تجدیدنظر تا رسیدن به سازماندهی کامل، الگوسازی شود که…