تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

شهر مجازی، ایران، عراق، آمریکا، تغییرات نسلی

برآورد استراتژیک ایالات متحده از جهان

رویکرد اصلی  استراتژی آمریکا در اواخر قرن بیستم میلادی (1997) بنیان نهاده شده است و این سند مبتنی بر سه عنصر اساسی است که نشاندهنده  وضعیت امنیتی جهان تا سال 2035 است، ایالات متحده به عنوان بخشی از ساختار نظام جهانی در بستر اجرای موثر…