تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

صهیون

پروتکل های دانشوران صهیون

این کتاب در واقع اوراق لو رفته از یک جلسه ی محرمانه ی بزرگان یهود در حدود ۱۳۰ سال پیش (۱۸۹۷ میلادی ) می باشد. در این اسناد، راهکارها و برنامه های یهودیان برای سیطره بر جهان تشریح شده است.