تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

فاسطین

انعکاس 18

آیا حمایت ایران از حماس ، توافق اسرائیل و عربستان را از بین می ببرد؟رد پای جمهوری اسلامی ایران در حمله حماس دیده میشود؟ حماس یکی از چهار جبهه ایران علیه اسرائیل است؟ آیا حزب الله عقب نشینی میکند؟ بعد از صحبت دکتر عبداللهیان  در مورد گسترش…