تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

فرهنگ

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-12

اصل اول از اصول اساسي حفاظت تأسیسات اصل «قانون‌مندبودن است» لازمه كار در يك سازمان حفاظتي وجود و دانستن اختيارات قانوني و قوانين جاري و آيين كيفري در حوزه ماموريت‏ هاي محوله است و عدم آگاهي و رعايت موازين قانوني در اين كار مي‏تواند عواقب…

از فرهنگ اسطوره تا فرهنگ شهادت

يكي از ويژگي هاي بارز اين جامعه، روحيه ي قهرمان پروري و قهرماني گرايي است كه هم در روان ناخودآگاه فردي و جمعي و هم در آثار حماسي ايران بازتابي درخشان داشته است. قهرمانان ايران در همين عصر مدرن بنام «ارزش ها» انقلاب كردند و در عصر سكولاريسم،…