تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

فلسفه اشراق، ارتباط میان فرهنگی،گفت و گو

سهروردی رمز گفت و گوی میان فرهنگی بین فلاسفه شرق و غرب

سهروردي با تدوين نظام حکمت الاشراق که بر نقادي فلسفه يوناني و مشايي استوار است، بستر گفت و گویی را فراهم کرد که تمامي تاريخ انديشه پس از خود را متاثر کرد و به پارادايم غالب در نيمه دوم سده هاي مياني اسلام به ويژه در ايران بدل شد. از منظر…