تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

محمد رضا حکیمی ، فیدل کاسترو ، انقلاب ، قران ، پیامبر ، علی

درد دل و گله‌گذاری محمدرضا حکیمی به فیدل کاسترو

حضرت عالیجناب، ریاست‌جمهور محترم جمهوری کوبا دام‌ جلاله پس از سلام و ادای احترام، معروض می‌دارد: برای آن عالیجناب، در جهت حمایت از محرومان جهان و حفظ «کرامت انسان» و مقاومت پایدار در برابر استعمارگران و مستکبران جهانی، همواره سلامتی و طول…