تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

مردم‌سالاری دینی

راه‌های جلب مشارکت مردم در انتخابات

تحقق حضور پرشور و حد اکثری مردم در انتخابات به عنوان یک اصل غیر قابل خدشه و کاهش مشارکت در انتخابات مسأله مهمی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌شود به سئوالاتی در این زمینه پاسخی شایسته داده شود و بسترها، قالب‌ها، ابزار،…