تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

مشارکت حداکثری

راه‌های جلب مشارکت مردم در انتخابات

تحقق حضور پرشور و حد اکثری مردم در انتخابات به عنوان یک اصل غیر قابل خدشه و کاهش مشارکت در انتخابات مسأله مهمی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌شود به سئوالاتی در این زمینه پاسخی شایسته داده شود و بسترها، قالب‌ها، ابزار،…

راهبردهای رقابت در انتخابات

مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام بر مشخص کردن راهبردهای رقابت در انتخابات تأکید فرمودند: «…اگر انتخابات درست برگزار نشود، ضعف کشور و ضعف ملّت را نشان می‌دهد؛ ضعف دولت را، ضعف مسئولین را، ضعف آحاد مردم را و ضعف کشور را نشان می‌دهد. هر…