تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

پزشکیان

مشارکت موثر صندوق صادق

مارتن ۵۰ روزه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ایران که به وقت اضافه هم کشیده شد بلاخره سوت پایان آن زده شد و برنده ان جناب دکتر فوق تخصص قلب آقای پزشکیان تعیین شد. ایشان باید طی ۴ سال کشتی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران را که از قضا…