تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

چرا

چرا در انتخابات شرکت کنم؟

انتخابات فرصتی برای جدا کردن صف خدمتگذاران واقعی از مدعیان خدمتگذار است و با احترام به نتایج انتخابات به عنوان حق الناس، نشان خواهیم داد آینده روشن نه در تقابل خشونت بار سیاسی، بلکه در پذیرفتن آنچه از صندوق رای بیرون می آید، شکل گرفته است