تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

کاتولیک

شناخت مدیریت جهان 1

همه افراد باید بدانند در چه جهانی زندگی می کنند و باید مطلع باشند که چگونه به صورت یک قطعه در پازل کل صفحات آن قرار دارند. برای اینکار بایستی ابتدا درک کلی از سابقه و تاریخ نحوه مدیریت کشورها را بدست آورند. سپس با این نگاه و درک ملی به…