تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

نود چهار نوع از شکنجه های عصر پهلوی-2

تشریح هفت نوع از شکنجه های عصر پهلوی

0

نود چهار نوع از شکنجه های عصر پهلوی-2

قسمت قبل

ادامه

1 .  مشت زدن (کوبیدن) و انواع آن

اگر انگشتها را به داخل کف دست جمع کنیم نسبت فشار ضربه بسیار بیش از سیلی خواهد شد. نیروی جمع شده در دست چندین برابر میشود بخصوص که استخوانهای موجود در انگشتان ضربه را تحمل ناپذیرتر میکند.

بوکس بازی که یک ورزش «خشن» اســت بــا توجـه بـه اینکه ضربه گیری مانند دستکش و غیره دارد ولی این ضربات موجب بیهوشی و مرگ می گردد، بخصوص اگر در طرفین بالای صورت یعنی گیجگاه وارد شود. همچنین گاهی ضربـه آن قدر سنگین میگردد که موجب شکستگی استخوان پیشانی و یا جمجمه و پیشانی میگردد. برخی اوقات موجب شکستن چانه و بینی میگردد و گاه موجب خرد شدن فک اعلی و یا اسفل میشود مشت زدن از اولین وسایل زد و خورد و شکنجه بود

شکنجه گران و مأمورین حکومت از این طریق برای شکنجه کردن زندانیان استفاده میکردند

شکنجه-ساواک-شکنجه-گری-بنام-منوچهری
شکنجه-ساواک-شکنجه-گری-بنام-منوچهری

ضربات مشت گاهی موجب خونریزی مغزی می شده و گاه موجب قطع نخاع میگردد ( فلج قسمتی از بدن ). گاه موجب آسیب گیج گاهی، چنانچه بر پشت وارد شود موجب شکستگی مهره ها و یا در رفتگی غضروف مهره ها میگردد. ضربه مشت بر قلب موجب کلاپس کاردیاک می گردد که مرگ آنی را در بر دارد همچنین مشت بر شکم گاه پارگی روده و یا پیچ خوردگی به علت پارگی پرده میان روده ها و انسداد آن و بالاخره مرگ و یا عمل جراحی را طلب می کند. همچنین ضربه مشت بر بیضه ها موجب درد شدید و قطع نفس میگردد ضربه بر پهلوی چپ موجب پارگی طحال و خونریزی و مرگ ظرف چند دقیقه تا چند ساعت حداکثر میگردد. (1)

ضربه به پهلوها موجب ضرب دیده شدن کلیه و قطع عروق آن و یا موجب پارگی غدد فوق کلیوی ( مرگ ) می گردد.

نود چهار نوع از شکنجه های عصر پهلوی-2

انواع مشت زدن و اثرات آنها عبارتند از:

۱ مشت زدن بر سر موجب گیجی ضربه مغزی، شکستگی استخوان گیجگاهی و مرگ

۲- مشت زدن بر صورت ؛ موجب خونریزی چشم، خونریزی بینی شکستن دندان تورم لبها

۳- مشت زدن بر گردن موجب پارگی نخاع از جا در رفتگی استخوان مهره ها و جابجایی آن قطع نخاع، فلج

4- مشت زدن بر سینه کلاپس قلب شکستن دنده

۵- مشت زدن بر شکم؛ پیچ خوردن روده ها، پارگی طحال مرگ

۶- مشت زدن بر بیضه ها موجب درد شدید غش حتى مرگ

7- مشت زدن بر ران پا و دست موجب خون مردگی در عضلات.

نود چهار نوع از شکنجه های عصر پهلوی-2

2 .  با مشت کوبیدن بر دهان و شکستن دندانها

اغلب بازجویان با مشت بر دهان زندانی می کوبیدند که اغلب موجب شکستن دندان میشده است. بخصوص دندانهای جلو که از وسط به طور افقی میشکستند و ریشه آنها باقی می ماند. اما شکنجه گران گاهی تکه آهنی یا مداد در لای دندانها گذاشته و آنگاه با مشت به چانه می کوبیدند. این عمل موجب شکسته شدن چند دندان میشد. گاه دستبند را در دهان گذاشته و با مشت به چانه می زدند. این کار موجب شکسته شدن دندانهای کرسی در قسمت عقب فک می گردید که تاج آنها شکسته شده و موجب خـرد شدن آنها می گردید(2) شخص خود من هم این شکنجه را تحمل نموده ام.

شکنجه-ساواک-شکنجه-گر-بالای-سر-زندانی
شکنجه-ساواک-شکنجه-گر-بالای-سر-زندانی

3 . لگد زدن

لگد زدن یکی از قدیم ترین شکنجه هاست.

لگد زدن با پا ضربه ای سخت است که گاه بر استخوان ساق پا (تیبپا) موجب شکستن و یا ایجاد درد شدید می کرده است. در قدیم برای جلوگیری از فرار اسراء و یا همراهان ضربه ای (تیبپا) وارد میکردند که موجب توقف چند دقیقه ای و یا گاه چند ساعتی میشده است

بازجویان و شکنجه گران ساواک با وارد کردن ضربه بر ساق پای متهم او را برای مدتی دچار درد شدید می کردند. علاوه بر پا ضربه روی انگشتان پا که اغلب موجب شکستگی استخوانهای انگشتان میگردید همچنین ضربه به زانو درد شدیدی را در تمام اندامها ایجاد می کرد (3)

ضربه با پا به خصوص با کفش و یا پوتین به شکم موجب پارگی روده و عروق و طحال یا بالاخره ضربه با پا یا مشت موجب جابجایی مهره ها و گاهی قطع نخاع و ضربه به سینه موجب شکستگی استخوانهای دنده ای و جناق سینه میشده و مرگ را در اثر شکستن جناق پیش می آورده است. ضربه بر صورت شکستگی بینی همچنین پارگی چشم را به دنبال داشته و در سر موجب درد و یا شکستن استخوان گیجگاهی منجر مرگ میشده است. البته دردهای سینه و پا بسیار شدیدتر از دردهای صورت می باشد.

نود چهار نوع از شکنجه های عصر پهلوی-2

4 .  لگد زدن بر شکم زن حامله

قاهرین و شکنجه گران به قدری در کار خویش از جنبه حیوانی هم دور میشدند که هیچگونه رحمی و شخصیت و انسانیت و حتی حیوانیت را نیز در نظر نمی گرفتند. آری بازجو شکم بانوی حامله هشت ماهه را مورد نظر خود قرار داده و بر روی آن با پاشنه کفش خویش میکوبید و فریادهای آن را به هیچ می انگاشت خداوند تفضل کرد و این زن دختری به دنیا آورد که چندین ماه از دوران نوزادی خویش را در زندان گذرانید.

شکنجه-ساواک-انتقال-زندانی-زن-شکنجه-شده-سلول
شکنجه-ساواک-انتقال-زندانی-زن-شکنجه-شده-سلول

 5 . زدن لگد به زانو شکم و زیر شکم زندانی

این عمل به علت پر بودن مثانه موجب پارگی آن گردیده و متهم به بیمارستان اعزام شده است این شکنجه که توسط حسینی شکنجه گر معروف ساواک انجام گردیده چنان ضربه ای بوده است که موجب پارگی مثانه گردیده است بالطبع ادرار وارد قسمتهای شکم گردیده، موجب درد شکم و عفونت میگردید ادرار خونی و وجود ادرار سنگینی و عفونت روده می شده است.(4)

6 .  سیلی زدن

کشیده – چک – طپانچه – سیلی – ضربه – بر سر زدن (تو سری)

ضربه زدن به صورت اولین برخورد دوران گذشته است. شاید اقدم تظاهرات مخالفت آمیز بین دو فرد میباشد که آن هم به صورت طرف مقابل وارد میشود به علت نازک بودن عضلات صورت و وجود اعصاب ( تری ژیمو ) که شاخه فوقانی اعصاب صدری است، درد شدیدی را ایجاد می کند. بلافاصله پس از ضربه سفیدی ناشی از عدم صعود خون ایجاد و پس از آن سرخی شدیدی را در صورت ایجاد می کند. این ضربه دردناک است و موجب گیجی و سرخوردگی می گردد. این وسیله و کار موجب برتری روانی طرف زننده و سرخوردگی و احساس شکست و حقارت در طرف مقابل می گردد. ضربه زدن به صورت و سر و مشت زدن و لگد زدن از اولین وسایل مبارزه جویی است.

میمونهای جنگلهای ماداگاسکار و مجمع الجزایر اندونزی و فیلیپین با دم خود به درخت آویزان شده و ضرباتی را به حیوانات دیگر میزنند میمونها در جنگل پلنگها را متاذی مینمایند به هر حال این اولین وسیله تحقیر و ضربه و شکنجه یک انسان است . شاید میلیون ها انسان این ضربات را تحمل کرده و احساس حقارت و درد را تجربه کرده اند.

شکنجه ساواک -انتقال زندانی شکنجه شده به سلول
شکنجه ساواک -انتقال زندانی شکنجه شده به سلول

ضربه با کف دست صاف به صورت نواخته میشود این ضربات گاهی موجب از جا شدن و در رفتن فک زبرین می گردد. در پاره ای مواقع در محیط های آموزشی بعضی از معلمین مدارس برای تثبیت قدرت خود و ایجاد روحیه برتری نسبت به شاگردان در کلاس درس در اولین روز یکی از شاگردان را انتخاب و جرمی را برای او تراشیده و اولین کشیده را به صورت محصل می نواخته اند و این نوازش تحقیر آمیز موجب سرخوردگی عموم شاگردان و ایجاد رعب می شود و شاگرد ضربه خورده نادرا قدرتی را در خود پیدا نمی کرد که پاسخ دهد. علاوه بر این ایجاد رعب در متهم یا مجرم بازجویان همواره اولین ضربه را ناگهان به صورت مجرم میزدند. این ضربه شخصیت متهم را شکسته و او را برای اقرار و گفتن آماده میکرده است آن قدر این عمل تکرار شده است که فردوسی در این شعر بیان می کند: بفرمود

تا دست سیلی کند به سیلی قفا گهش نیلی کند

که البته اینجا مقصود پشت گردن او است

و یا سعدی گفته است:

از دست دیگری چه شکایت کنم که او

سیلی به دست خویش زند بر قفای خویش

پس گردن زدن نیز نشانه ضربه و تحقیر است. ممکن است اگر ضربه شدید باشد موجب قطع نخاع گردد و یا جابجایی مهره محور و

اطلس و بیرون زدن غضروف میان یا مهره گردد.

به هر حال این شکنجه آنقدر تکرار شده است که حدی بر آن تصور نمی توان کرد. (5)

7 . ضربه بر سر زدن

بر سر زدن به دستور امراء و حکام و سلاطین و قاهرين یک امر متداول بوده است. سربازان و دژخیمان فرد گناهکار و یا مجرم را در بارگاه حاکم مورد ضرب قرار می دادند. بازجویان و شکنجه گران از این کار علاوه بر مجازات قصد تحقیر نیز داشته اند.

در سال ۱۳۳۳ در زندان لشکر ۲ زرهی، فردی به نام شکر الله کهن زاده را گروهبانی که احتمالا مشهور به ساقی بود هر وقت وارد میشد با کف دست بر کله طاس او می نواخت. بازجویان ساواک خود اگر اقدام به این کار نمی کردند به متهم که یا ایستاده و یا روی صندلی نشسته بود از پشت سر به نگهبان اشاره میکردند که بی هوا و ناگهان بر سر وصورت او از پشت ضربه بنوازند که این ضربه ناگهانی برای متهم بسیار سنگین و دردناک بوده است. (6)

 

ادامه دارد….

 

 

******

 

(1)محمدرضا امینی سید حسین احمدیان اردستانی محمد یوسف باروتی غلامرضا لنگرودی ،قزوینی علیرضا قره باقی احمد شیخی علی زارعیان علی زمانی و هزاران انسان دیگر

(2)  حسین مرادی احمد علی برهانی محمدتقی خوشدل، علی جوادی راد

(3) احمد علی برهانی علی ،زمانی باقریان نژاد و …

(4) محمد اسدی مقدم حسین خدادادی

(5)باقریان نژاد سید محمود رضوی اسداله ،بادامچیان محمد حسن رجبی محمد جوهری فرد اکبر رضایی و ….

(6) محمدرضا توکل صدیق، محمد اسدی ،مقدم علی اصغر چیذری، اصغر گرانمایه پور و محسن مخملباف

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.