تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

کتب ده گانه مکتب انقلاب اسلامی

بیانات رهبر انقلاب در سیر تحولی انقلاب اسلامی

1

کتب دهگانه مکتب انقلاب اسلامی

مقدمه:

ویژگی‌های مجموعه کتب ده گانه مکتب انقلاب اسلامی در این است که  هیچ سخنی به‌غیراز بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد استناد قرار نگرفته است مگر عنوان‌هایی که از متن استخراج‌شده و حتی‌الامکان با عبارت‌های متن انطباق دارند و عناوین دست‌اول محسوب می‌شوند.

از طرف دیگر تمام بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد استناد قرارگرفته است بدون اینکه برخی از بیانات را نادیده یا غیر لازم و یا مخلّ بدانیم به‌طوری‌که همه بیانات رهبر انقلاب  می‌تواند در کلمه «فرَآیند تحقق اهداف اسلامی» خلاصه شود و از طرف دیگر، با این کلمه می‌توان همه معارف و احکام انقلاب اسلامی را تبیین کرد.

و این یعنی جامعیت و نظام‌مندی مکتب فرآیند.

بنابراین «مکتب فرآیند» نتیجه استنباط در بیانات رهبر انقلاب  بوده و در ظاهرِ بیانات ایشان، اثری از این کلیدواژه وجود ندارد و به همین سبب می‌توان گفت که این نوشته یک کار تدوینی بوده و قابل استناد به رهبر انقلاب  نیست.

اما با دقت در روش درستِ استنباط و اینکه با اِعمال درست آن، گزاره‌های به‌دست‌آمده همان تفکر گوینده است، می‌توان «مکتب فرآیند» را به رهبر انقلاب  نسبت داده و بلکه ادعا کرد که مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی رهبر انقلاب  به غیر «مکتب فرآیند» نیست و از این منظر می توان این کار را نوعی پرده‌برداری از «مکتب» موجود دانست نه تدوین مکتب.

چکیده ده جلد کتب دهگانه مکتب انقلاب اسلامی :

دفتر اول؛ فرآیند تحقق اهداف اسلامی

دفتر اول از مجموعه «مکتب انقلاب اسلامی» برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، فشرده‌ای از ۹ دفتر بعدی است. این مباحث شامل: مراحل و منازل انقلاب اسلامی از انقلاب تا تمدن اسلامی؛ دو پایه و ستون اصلی برای تکمیل بنای انقلاب اسلامی، یعنی تحول معنوی و معرفتی؛ تبیین و تحلیل زمینه‌ها و شرایط شکل‌گیری و ارائه صورت‌بندی جدید پنج مرحله‌ای انقلاب از سال ۷۹ که از آن به «فصول هدایتگری» رهبری تعبیر شده؛ و پیشینه تاریخی هویت انقلاب اسلامی مبتنی بر یک نهضت دیرین با رهبری تضمین‌شده الهی یعنی «نهضت انتظار» است.

دفتر دوم؛ تحول معنوی

دفتر تحول معنوی، شرح چیستی، چرائی و چگونگی اولین و مهم‌ترین گام به‌سوی اهداف اسلامی از مکتب انقلاب اسلامی است. تحول معنوی، مجاهده دائمی با استکبار و انانیت درونی و بیرونی برای شکوفایی استعدادها و فطرت الهی انسان و عالم است. شدّت گرفتن هجمه جریان مادی‌گرایی در قرون اخیر همواره سعی در تحریف راه تحول معنوی داشته و دارد. اینجاست که الگو گیری از جریان خاص الخاص تربیتی برای پیمودن صراط مستقیم انسانیت، امری لازم، حیاتی و بی‌بدیل بشمار می‌رود تا مسیر قرب و لقاء الهی را در پیش بگیریم.

دفتر سوم؛ تحول معرفتی

دفتر تحول معرفتی، شرح معرفت‌های کلان بنیادین، راهبردی و کاربردی مکتب انقلاب اسلامی است. دستیابی به اندیشه راهنمای کلان جهت مدیریت برنامه‌های اسلامی در راستای اهداف تمدّنی و مقابله با مکاتب غربی، نیازمند فهم کارساز از مباحث اسلامی و ایجاد تحول در آن‌هاست.

بر اساس وحدت دین و سیاست (جوهره مکتب) ولی‌فقیه حاکم، در جایگاه مهندسی کلان زندگی بشر و بر پایه رهیافت‌های کلان معرفتی از جریان تاریخی حقّ، معرفت‌های بنیادین مکتب یعنی هندسه نظام مبانی، اهداف و وظایف جبهه حقّ را ارائه می‌کند.

سیاست‌های کلان «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»، «افق پیش روی نظام اسلامی»، «چشم‌اندازهای بیست‌ساله»، «برنامه‌های پنج‌ساله» و در آخر «شعارهای سالیانه» به ترتیب، سیر طولی معرفت‌های کلان راهبردی است.

معرفت‌های کلان کاربردی مکتب به‌عنوان شاخص‌های درست پیمودن راه و وظایف تضمین‌کننده درستی حرکت در شش حوزه مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علم و فناوری اطلاعات و رسانه به اقتضاء ضرورت‌های پیش‌آمده در بخش‌های مختلف تقنینی، اجرائی، قضائی جهت ریل‌گذاری کلان، قانون‌گذاری و اقدامات کلان اجرائی، ارائه می‌شود.

دفتر چهارم؛ انقلاب اسلامی

دفتر «انقلاب اسلامی» شرح تحلیلی و تاریخی مرحله اول از فرآیند تحقق اهداف اسلامی از مکتب انقلاب اسلامی است. حرکت و جنبش انقلابی مردم ایران در استمرار نهضت رهبران الهی در طول تاریخ به رهبری امام خمینی (ره) از سال ۴۱ شروع و با مبارزه‌ای ۱۵ ساله، رژیم مرتجع، فاسد، وابسته، بی‌کفایت و تحمیلی پهلوی را در سال ۵۷ سرنگون و زمینه ایجاد نظام جدید برای دستیابی به آرمان‌های الهی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را فراهم آورد.

دفتر پنجم؛ نظام اسلامی

دفتر «نظام اسلامی» شرح مرحله دوم از فرآیند تحقق اهداف اسلامی است. نظام اسلامی هویت جمعی و ملّی ملت ایران است که در همه‌پرسی ۱۲ فروردین به نام «جمهوری اسلامی» تعیین شد. جمهوری اسلامی یا همان مردم‌سالاری دینی، تضمین‌کننده بقای انقلاب و شکل‌گیری مراحل دولت، جامعه و تمدن اسلامی است. زیرا نظام اسلامی بر پایه وحدت دین و سیاست و پیروی از الگوی ولایت‌فقیه برای حکومت، توان به‌کارگیری استعدادهای بی‌پایان انسان در خدمت اهداف والا و وصول به جایگاه کرامت واقعی انسان را دارد.

دفتر ششم؛ دولت اسلامی

دفتر «دولت اسلامی» شرح مفهوم، ضرورت، ابعاد و نقشه راه دولت اسلامی و امت دولت ساز است. این دفتر با تأکید بر عدم تحقق دولت اسلامی علیرغم پیشرفت‌های چشم‌گیر و لزوم امید به تحقق آن شروع می‌شود. مهم‌ترین تکیه‌گاه در ادامه-ی مسیر دولت اسلامی شناخت نظام امّت و امامت و جایگاه ارکان اصلی دولت سازی است. بر همین اساس، گام‌هایی که امت و امام برای تشکیل دولت اسلامی برداشته یا باید بردارند عبارت‌اند از ارائه تصویر کلی دولت مطلوب اسلامی (قانون اساسی)، برسرکارآمدن دولتمردان صالح در منش و روش، ارائه الگوها و نظامات اسلامی و تنظیم و ساخت نهادها و دستگاه‌های انقلابی.

دفتر هفتم؛ جامعه اسلامی

دفتر «جامعه اسلامی» شرح مفهوم، ضرورت، شاخصه‌ها، نقشه راه و موانع مرحله چهارم فرآیند تحقق اهداف اسلامی از مکتب انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی نه برای قدرت‌طلبی، بلکه برای تشکیل جامعه اسلامی بود. جامعه نمونه اسلامی در هفت حوزه کلانِ ایمان و معنویت، قسط و عدل، علم و معرفت، صفا و اخوت، صلاح اخلاقی و رفتاری، اقتدار و عزت؛ دارای شاخص‌هایی است که جهت‌دهی نظام اسلامی و ارزیابی‌ها را ممکن می‌سازد.

دفتر هشتم؛ تمدن اسلامی

دفتر «تمدن نوین اسلامی» شرح آخرین مرحله از فرآیند تحقق اهداف اسلامی است. تمدن نوین اسلامی مایه رهایی امّـت اسلام و بشریت از سلطه نظام‌های باطل و مقدمه ظهور دولت فراگیر و پایدار حقّ مهدوی است. اسلام با نگاه جدید به مسائل انسانیت و زبان نوی قابل‌فهم نسل‌های نو، باید فضایی را بسازد که غایات مطلوب الهی برای بشر مطلوب بلکه میسور جلوه کند. طوری که درراه وصول به آن با مستکبران به مبارزه برخیزند. مستکبرانی که با تحریف و مصادره نتایج تمدنی ادیان الهی بخصوص اسلام، سعی در استضعاف ملّت‌ها دارند.

دفتر نهم؛ فصول هدایتگری

دفتر نهم از مجموعه «مکتب انقلاب اسلامی» با عنوان فصول هدایتگری توضیح می‌دهد رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از آن‌که از ابتدای رهبری انگشت اشاره را به‌سوی تحقق دولت اسلامی، جامعه اسلامی و دنیای اسلام گرفتند، در فصل اول فرمان مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی به دولت سازی اسلامی را صادر کردند. در فصل دوم از هدایتگری ۱. خویش در مقطع اول از این فصل، فرمان مراقبت از نفوذ این میکروب و هشیاری نسبت به انحراف و ارتجاع انقلاب را صادر کردند در فصل سوم هدایتگری رهبری که از سال ۷۹ شروع شد، با توجه به عدم پاسخ درخور مسئولان به مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادی، معظم له پرچم نهضت دولت‌خواهی اسلامی را بالابرده و با اعلام این‌که ما هنوز به جامعه اسلامی نرسیده‌ایم، علت آن را عدم تحقق دولت اسلامی معرفی کردند.

دفتر دهم؛ نهضت انتظار

دفتر «نهضت انتظار» شرح پیشینه تاریخی انقلاب اسلامی است. جبهه حق با مبارزه‌ای دائمی در انتظار تحقق حاکمیت مطلق، فراگیر و پایدار حق است. نهضتی که هویت الهی-سیاسی بشریت بوده و با انقلاب اسلامی بازشناسی و بازیابی شده است. نهضت انتظار نهضتی دیرین، غایتمند، دارای رشد فزاینده، رهبری متصل الهی و نقشه کلان و اهداف عینی است.

اولین مقطع این نهضت از اولین روز تاریخ بشر با اولین پیامبر شروع می‌شود. انبیاء اولوالعزم قطب انقلاب‌های الهی هستند بعثت پیامبر اکرم شروع دوره نظام سازی جبهه حق است. این هدف توسط امامان معصوم بعد از به وجود آمدن انحراف بزرگِ تبدیل ولایت به سلطنت، با تشکیل جامعه اقلیت پیرو و شیعه با مؤلفه‌های مهمی چون هدف حکومت معصوم، رهبری واحد الهی، سامان اجتماعی خاص و تعالیم ویژه ادامه یافت. جامعه شیعه با رشد و تربیت در دوره حضور معصوم توانست به حیات خود در غیاب امام معصوم ادامه دهد. مهم‌تر آنکه همین جامعه به‌ظاهر محروم از امام می‌بایست خود و دیگر جوامع را به صلاحیتِ ظهور مجدد امام برساند.

کتب دهگانه مکتب انقلاب اسلامی

برای مطالعه کامل دفتر اول اینجا را کلیک کنید

با سپاس از بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی

 

1 نظر
  1. سعید می گوید

    مفید بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.