تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

ارز

قاچاق و ویژگی های آن (بخش پنجم)

در باب قوانین بالادستی و رویکردهای ارزشمند رهبری نظام که در سطور پایانی بخش چهارم این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت؛ تأکید می‌گردد متأسفانه در برآورده نمودن این انتظارات در حوزه اجرا و اعمال قوانین در چارچوب پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و…

نگاهی به عوامل کاهش قیمت خودرو در بازار کشور

در خبرها امده بود که قیمت خودروها و بخصوص خودروی های خارجی در جاده سرایزی افتاده و رو به کاهش است. در این جاده طبق آنچه که شاید از قبل هم قابل پیش بینی بود؛ قیمت ماشین های خارجی و البته گران قیمت وارداتی است و سپس برخی از ماشین‌های چینی…