تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

اطلاعات

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-4

معنای لغوي حفاظت در زبان فارسي در فرهنگ دكتر محمد معين و دكتر مهشيد مشيري به معني نگاه داشتن، نگهداري، مراقبت پاسباني، مواظبت، از بر كردن، حراست و... آمده است. ‏در عمل مي‏‏‏‏توان گفت حفاظت اقدامي ‏تدافعي‏، تهاجمي، بازدارنده و…