تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-5

حفاظت از منظر شكلي مفهومي سيال دارد كه با نگرش ‏هاي متفاوت و بر اساس ارزش ‏هاي متنوع مورد توجه قرار مي‏گيرد ولي از نظر ماهوي همه نسبت به اهميت حفاظت به ‏عنوان يك مولفه موثر در ايجاد امنيت اتفاق نظر دارند هر چند كه «اقدامات حفاظتي» از نظر…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-4

معنای لغوي حفاظت در زبان فارسي در فرهنگ دكتر محمد معين و دكتر مهشيد مشيري به معني نگاه داشتن، نگهداري، مراقبت پاسباني، مواظبت، از بر كردن، حراست و... آمده است. ‏در عمل مي‏‏‏‏توان گفت حفاظت اقدامي ‏تدافعي‏، تهاجمي، بازدارنده و…

درس هایی از پدافند غیر عامل و عامل -3

هر نظامي براي ادامه حيات و استقلال خود، نيازمند به پدافند از موجوديت، اسرار و تعلقات خود مي‏‏‏‏باشد که در اینجا با عنوان  حفاظت یاد می گردد و روشن است نظامي كه راه‌برد حفاظت از خود را به نحو احسن داشته باشد، به مراتب از نظامي كه اين راه‌برد…

درس هایی از پدافند غیر عامل -2

پروردگار حكيم به انسان مهم‏ترين و كامل‏تري سلاح دفاعي يعني عقل و شعور را اعطا نموده است تا در پرتوی آن با كسب تجربه از شيوه ‏هاي حفاظتي و دفاعي ذكر شده در طبيعت بر همه خطرهاي كه وي را تهديد مي‏كند فايق آيد..

درس هایی از پدافند غیر عامل -1

خداوند متعال و حکیم هوش‌مند‏ترين و خودكارترين سيستم‏ها‏‏ي حفاظتي را هم‏زمان‏‏ با خلقت موجودات زنده ابداع و در نهاد موجودات طراحي نموده است و هم اوست كه در قرآن كريم فرموده است بر هر نفسي نگهبان و محافظي است«إِن كلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا…