تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

ایران

سئوالات قابل طرح در خصوص طوفان الاقصی

نبرد طوفان الاقصی از چند جهت بسیار با اهمیت تلقی می گردد و آن را باید نقطه عطفی در تحولات منطقه دانست. یعنی اینکه از هر زاویه به آن نگاه شود؛ سئوالات مهمی مطرح می گردد که بعضا بدون پاسخ یا پاسخی مبهم را در بر خواهد داشت.

انعکاس 24

صدای ایران شنیده خواهد شد؟....سناریوهای ایران در آینده جنگ علیه غزه....انواع موشک های بالستیک جدید ایران و توانمندی آنها ... ایران  در بهره برداری از فرصت ها و چالش های فراروی خود عادت کرده است

انعکاس 23

چرا اسرائیل آماده نبود همه چیز مربوط به ایران، روسیه و اوکراین است؟ آیا در جنگ غزه دموکراسی اسرائیل کارآمد است؟ ایران برای حمایت از حماس در جنگ با اسرائیل تا کجا پیش خواهد رفت؟

انعکاس 22

آیا راه حل دو کشوری را ایران می پذیرد؟ -- چگونگی حضور سپاه قدس در جنگ غزه -- مواضع آینده ایران در جنگ غزه

انعکاس 20

با شروع جنگ غزه قویترین متحدان اسرائیل برنامه موشکی ایران را رها کردند ....ایران چگونه میتواند از جنگ اسرائیل با حماس دور بماند؟

انعکاس 19

چرا بایدن نمی تواند مدرکی پیدا کند؟ - حمله به غزه تحقق اهداف حماس و ایران است . محاسبات ایران در جنگ اسرائیل و حماس - اشتباه محاسباتی اسرائیل در جنگ با ایران - ایران چگونه تهاجم اسرائیل را پاسخ می دهد؟

پنج پازل جنگ غزه

در جنگی که تحت عنوان طوفان الاقصی روی داده است در حقیقت تشکیل شده از پنج بازیگر  یا پنج قطعه پازل اصلی که اگر این پازل‌ها در کنار هم گذاشته بشوند می توانیم درک صحیحی از اوضاع منطقه بدست آوریم. مجید بهمنی می نویسد:

سناریوهای محتمل طوفان الاقصی

سناریوهایی پیش رو بعد از عملیات طوفان الاقصی در منطقه چیست؟ چرا جنگ طوفان الاقصی بجز مقامات رژیم اشغالگر قدس توانست جهان را هم شگفت زده نماید. سرویس سیاسی تحلیل ایرانی هفت احتمال را مطرح می کند

انعکاس 14

جاه طلبی ایران و عضویت در بریکس... یک مقاومت ملی نه یک دستور کار خارجی ...بریکس برای رقابت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران... ایران به گذشته و حال حاضر خود افتخار میکند