تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

بشر

برداشت من از آیات قرآن – قسمت دوم

واژه مخلوقات منحصر به کره زمین نشده است. بلکه بشر بر تمامی مخلوقات خداوند در هستی برتری دارد و خلیفه خود خداوند است. إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَةً یعنی بعد از خداوند بشر قرار می گیرد نه ملائکه.