تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

بودجه

روابط عمومی یک موجود زنده است؟!؟

اگر از سازمان به عنوان یک سیستم زنده یاد کنیم طبعا اجزا و اعضاء و ارکان آن نیز می‌بایست زنده باشند. اما آیا واقعا اینگونه است؟ خیر. چرا که بدلایل متعددی برخی از اندام‌های این موجود زنده اغلب بیمار شده و باعث می‌شوند که بیماری به بقیه نیز…

راهبردهاي تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه هاي توسعه

در برنامه هاي توسعه، بودجه به عنوان آئينه تمام نماي برنامه ها و فعاليت هاي دولت براي يك سال مالي است. بودجه درواقع چشم انداز دولت در انتخاب مسير توسعه، شيوه و محل تأمين منابع است. طبق نتايج به دست آمده در اين گزارش؛ ضعف عملكرد، غفلت از…