تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

خاطرات

خاطرات جاسوس انگليسي در کشورهای اسلامي

جاسوس انگليسي در اين خاطرات از مأموريتش به كشورهاي مصر، عراق، ايران، ... و هدفش از اين مأموريت كه جمع آوري اطلاعات كافي به منظور جستجوي راه هاي درهم شكستن اراده مسلمانان و نفوذ در کشورهای اسلامی بوده، پرده بر می دارد و از مسائلي كه در اين…