تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

راهبرد انتخابات

به من رأی بدهید!؟؟

من فرشته نجات شما هستم. من همه شما را صاحب خانه می کنم. به همه شما ماشین شاسی بلند شیک می دهم. به همه فرزندان تان شغل مناسب میدهم. من آنچنان بورس را رونق میدهم که باورتان نشود. به سرعت قیمت گوشت و مرغ را کاهش می دهم. اجاره خانه ها را نصف می…

راهبردهای رقابت در انتخابات

مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام بر مشخص کردن راهبردهای رقابت در انتخابات تأکید فرمودند: «…اگر انتخابات درست برگزار نشود، ضعف کشور و ضعف ملّت را نشان می‌دهد؛ ضعف دولت را، ضعف مسئولین را، ضعف آحاد مردم را و ضعف کشور را نشان می‌دهد. هر…