تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

صندوق رای

نگاهی متفاوت بر موضوع مشارکت مردم در انتخابات

یک نکته مهمی که معمولا در ارائه آمار واجدین شرایط رای دادن و افرادی که قادر به رای دادن هستند وجود دارد و آن اشتباه وزارت کشور است. وزارت کشور معمولا بر اساس تاریخ صدور شناسنامه های صادره است که آمار واجدین شرایط رای دادن را اعلام می کند. و…

چرا در انتخابات شرکت کنم؟

انتخابات فرصتی برای جدا کردن صف خدمتگذاران واقعی از مدعیان خدمتگذار است و با احترام به نتایج انتخابات به عنوان حق الناس، نشان خواهیم داد آینده روشن نه در تقابل خشونت بار سیاسی، بلکه در پذیرفتن آنچه از صندوق رای بیرون می آید، شکل گرفته است