تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

طراحی

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-19

طراحي براي ايجاد سيستم حفاظت از يك هدف حفاظتي ابتدائي‏ ترين ‏‏اقدام و يكي از راهبرد‏هاي كلان براي مقابله با تهديدات است  به ‏طوري‏كه همه راهبردهاي حفاظتي ابتدا در راهبرد طراحي، بررسي، گزينش و چينش مي‏گردند. طراحي در لغت به معناي…