تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

کالا

قاچاق و ویژگی های آن (بخش پنجم)

در باب قوانین بالادستی و رویکردهای ارزشمند رهبری نظام که در سطور پایانی بخش چهارم این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت؛ تأکید می‌گردد متأسفانه در برآورده نمودن این انتظارات در حوزه اجرا و اعمال قوانین در چارچوب پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و…

قاچاق و ویژگی‌های آن – قسمت اول

قاچاق مفهوم عمیق دیگری به نام نهان فروشی دارد که ورود آن به کشور یا معامله، از طرف دولت ممنوع و فاقد مجوز است، در علم اقتصاد نیز به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که به شکل پنهانی از مرزهای کشور وارد یا خارج می گردند قاچاق گفته می شود.