تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

برای کاهش بحران چه باید کرد؟

نگاهی به تهدیدات فرا روی جمهوری اسلامی و ارائه راه کار ها

2

برای کاهش بحران چه باید کرد؟

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سئوال:

چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران سپری شده و‌ دهه پنجم  را می گذراند.

جمهوری اسلامی ایران در شهریور ۱۴۰۱ با بحران های خاص پیچیده و بعضا طراحی شده اجتماعی- فرهنگی – اقتصادی – سیاسی و …. مواجه گردیده است.

این بحران ها چیست و خاستگاه آن کجاست؟ و چه اقداماتی باید در راستای کاهش آن انجام داد؟

نکته:

عمده، معترضان؛ شورشگران یا اغتشاشگران و آشوبگران شهریور ۱۴۰۱ از نسل چهارم انقلاب اسلامی و تا حدودی نسل پنجم ( پایین تر از سن ۲۵ سال ) هستند..

برای کاهش بحران چه باید کرد؟

در خصوص این وقایع سئوال های ذیل مطرح است:

۱- علل شورش شهریور ۱۴۰۱ آنهم با حضور نسل چهارم چیست؟

۲- آیا کشف حجاب در سطح کشور از اهداف شورشگران شهریور ۱۴۰۱ بوده؟

۳- بحران های اجتماعی به همراه کشته ها در زاهدان – شیراز و‌… را چگونه می توان تحلیل نمود؟

۴- حادثه زندانیان در اوین به همراه کشته ها در دوره اغتشاشات شهریور ۱۴۰۱ چه اهدافی در پیش داشتند؟

۵- تفاوت شورش های ۱۴۰۱ در سطح کشور با شورش های قبل( ۱۳۷۸ – ۱۳۸۸ – ۱۳۹۶ – ۱۳۹۸ ) در چیست؟

۶- علل گرایش برخی از این شورشگران بسوی اقدامات مسلحانه چیست؟

پاسخ:

پاسخ به هر یک از سئوال های مطروحه فوق گسترده و به زمان خود موکول می گردد، اما به طور اجمال می توان گفت؛ آنچه مسلم است و بر اساس اطلاعاتی که از طریق رسانه های داخلی و خارجی به سهولت دریافت می گردد؛ این است که کشورهایی مانند آمریکا- انگلیس – اسراییل – عربستان و …. (حتی در سطح سران این کشورها و به صورت رسمی) با شیوه های نوین؛ اغتشاشات داخل کشور را مدیریت می نمایند.

به عبارت دیگر؛ سازمان های جاسوسی موساد اسرائیل – سیا آمریکا و … و با پشتیبانی مالی عربستان سعودی و پشتیبانی رسانه ای شبکه های ماهواره من و تو، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، بی بی سی و … با پوشش خبری تمامی اقدامات شورشگران آنهم با دریافت و پخش حتی جزئی ترین وقایع و اغتشاشات داخل کشور را با انجام مصاحبه های متعدد با انواع و اقسام تحلیلگران مسائل ایران که دارای نگاه مخالف با نظام جمهوری اسلامی هستند؛ ضمن القای دروغ التهاب سیاسی در ایران؛ عملا این شورش ها را پوشش، مدیریت و هدایت کرده اند.

این رویه و روش رسانه های معاند در فضای مجازی از طریق تلگرام، اینستاگرام و واتساپ تکمیل و هم افزایی شده تا جایی که عملا این فضاها به محلی برای جذب جوانان در داخل کشور و ارائه برنامه های تخریبی شده است.

برای کاهش بحران چه باید کرد؟

چند نکته مهم:

مهمترین سئوالی که می توان طرح نمود این است چه عوامل مهمی موجب گردید معاندین ضد جمهوری اسلامی بتوانند به صورت زنجیروار طی سال های گذشته با هر بهانه ایی با به خیابان کشاندن برخی افراد ناآگاه موجبات کندی حرکت قطار انقلاب به سوی اهداف و آرمان های مطلوب گردد.

در اینجا فقط به چند مورد اصلی از این عوامل اشاره می گردد:

۱- افزایش سرمایه گذاری فکری، نظری و فرهنگی معاندین بروی گسل‌ها و شکاف های قومی ایران در طی سالهای اخیر .

۲-  توجه و تمرکز ویژه معاندین ضد انقلاب بروی نوجوانان و جوانان ایرانی در حوزه ساختار فکری و رفتارسازی از طریق فضای مجازی و سایر رسانه های داخلی و خارجی در جامعه.

۳-  معاندین تلاش نموده اند بر اساس سیاست های اعلامی خودشان، جنگ و نزاع مسلحانه را به داخل ایران بکشانند. بنابراین کوشش کردند با گسیل تیم های ترور از خارج کشور، قاچاق اسلحه و حمله به مقرهای نیروهای انتظامی و بسیج؛ رفتارهای اعتراضی را با مبنای مطالبات اجتماعی، به سمت شورش های مسلحانه سوق داده و در این رابطه از هیچ اقدامی فرو گذار نیستند.

۴- از آنجا که محور اصلی انقلاب اسلامی بر پایه مبانی دینی شکل گرفته و استوانه انقلاب بر پایه اعتقاد دینی استوار شده است، دشمنان؛ سیاست دین گریزی نسل جوان را از اهداف اصلی خود قرار داده تا ضمن ایجاد فاصله بین نسل جوان با آرمان های انقلاب، دیدگاه نسل آتی انقلاب اسلامی را خالی از هرگونه تفکرات دینی نموده و مشکلات و معضلات اجتماعی و فرهنگی و … با مبنای خارجی را از دشمن اصلی به سمت دین منتقل نمایند.

۵- وضعیت اقتصادی و معیشتی آحاد مردم از جمله گرانی های فزآینده – بیکاری ها، احتکارها، کم فروشی ها و….به همراه افشای افسار گسیخته فساد در برخی افراد مسئول به شکل راست و دروغ و برخی سو مدیریتهای موجود در اجرای سیاست های جاری کشور، موجب گردید فعالیت معاندین در جهت تشدید اعتراضات؛ توجیه و سوق دادن اغتشاشات و شورش ها و تحرکات خیابانی به سمت اقدامات مسلحانه خصوصا در قشر جوانان از اهداف آتی آنان گردد.

برای کاهش بحران چه باید کرد؟

چه باید کرد؟

 • هر چند آحاد ملت ایران که صاحبان اصلی انقلاب هستند بخوبی بر علل مشکلات و سختی ها و معضلات آکاه هستند اما ضرورت هر چه بیشتر آگاهی برخی از جوانان نسبت به درک صحیح موضوعات داخلی و خارجی، فاکتور اصلی دفاع از حریم انقلاب است. این مهم به طور غیر دستوری باید از مراکز دانشگاهی و آموزشی شروع گردد.
 • ملت شجاع و در صحنه ایران استحقاق بزرگترین و بیشترین خدمات از سوی مسئولین هستند. مسئولین باید بدانند به همت همین مردم چند روزی بر مسند امور قرار گرفته اند. اینان بایستی مسئولیت را همچون امانتی مهم در دست خود دانسته و در ارائه خدمت به آحاد مردم کوتاهی نکرده و از همه نظرات و دیدگاه ها وقومیت ها با همه تفاوت هایی که دارند، به خوبی بهره بجویند.
 • شناسایی موضوعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که موجبات بستر سازی اغتشاشات و شورش های اخیر(شهریور و مهر و آبان) ۱۴۰۱؛ شده است باید به عنوان آسیب شناسی از سوی مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهاد ها با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد و اقدامات جبرانی برای کم کردن این معضلات با قید فوریت صورت بپذیرد.
 • با نگاهی به آینده؛ علاوه بر واکاوی علل اغتشاشات سه ماهه اخیر بایستی عوامل محرک و بسترهای محتمل پیش روی کشور عزیز ما با شیوه های متفاوت؛ توسط پژوهشگران بررسی و راه کارهای پیشگیرانه آن به متولیان نظام ارایه و اجرایی گردد.
 • متاسفانه در این گونه شورشگری ها افرادی از هر دو طرف با گناه و بیگناه قربانی می شوند و خانواده هایی را از داغ خود متاثر می کنند. ضرورت دلجویی از این خانواده ها یا افراد قربانی شده وجود دارد که همین قدم می تواند آبی بر آتیش صحنه و تداوم آن باشد. سرعت رسیدگی پرونده های قضایی در همین رابطه نیز موید رفع بحران است.
 • اقدامات اصلاحی از هر طرفی باید توامان صورت بگیرد. یعنی اینکه فقط از یک طرف انتظار داشت به خواسته های طرف مقابل تن داده و طرف مقابل هم در رسانه های وابسته، خود را پیروز کشمکشی بیهوده بداند، اقدامی نسنجیده و التهاب آور است که نه تنها بر کاهش فضای مسموم نخواهد انجامید؛ بلکه خود به بستری تازه برای شروع دور جدیدی از آشوبگری ها منجر خواهد شد.
 • فضای مجازی همچون کارد تیزی می تواند هم به جراح کمک کند و بیماری را نجات دهد و هم در دست مستی زنگی قرار گیرد و جان های محترمی را بستاند. مدیریت این فضا بخصوص در شرایط بحرانی از نکات مهم و تاثیر گذار است . پیشنهاد می گردد موضوع فیلترینگ این فضا به صورت سینوسی با فراز ونشیب متناوب در دست اقدام باشد، یعنی  اینکه از هم اکنون به کلیه کسب و کارهایی که در این فضا شکل گرفته است مدت زمان کافی برای انتقال کسب و کار از فضای خارجی به داخلی یا موازی آن داده شود تا در صورت پیش آمد این گونه بحرانها و ضرورت فیلترینگ، به این دسته از کسب و کارها لطمه ایی وارد نشود.
 • اعلام هزینه بر بودن و جبران شخصی اینگونه اقدامات به لحاظ مادی و معنوی و بخصوص سلبریتی هایی که در داخل کشور بدون هیچ شناخت دقیقی، سراسیمه در اینگونه ماجراجویی ها وارد شده و خساراتی را بر ملت وارد می نمایند، بایستی مورد توجه قرار داد. در همین راستا تدوین قوانین لازم باید در دستور کار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

 

سرویس آینده پژوهی وبگاه تحلیل ایرانی

ابان 1401

2 نظرات
 1. صالحی حسن می گوید

  هرچند تحلیل های بنده از اولش هم تحلیل رفته بوده است! اما معروض می دارم متاسفانه این مجلس و دولت توان ذهنی و علمی حل این بحران را ندارد و بیشتر ذهن و راهکارهای آن به اعدام و سرکوب معترضین و یا به قول خودشان اغتشاشگران ختم می گردد البته وعده دورغ و شعارهای توخالی هم .گاهی چاشنی کار است!
  در مورد انتقال کسب و کار مردم از پیام رسان های خارجی به ایرانی با توجه به اینکه مردم کشورهای دیگر از پیام رسان های ایرانی استفاده نمی کنند می توان گفت این اقدام به معنی این است که دست ملت ایران را از دسترسی سریع و آسان به مراکز اقتصادی، علمی، اجتماعی دنیا قطع کنی و این همان چیزی است که آنان می خواهند و به دنیالش هستند.

  1. سرویس اینده پژوهی می گوید

   با سلام
   ضمن اینکه با اصل ایراداشما موافق هستیم ولی طرح فیلترینگ سینوسی برای همین منظور مطرح گردید و یا اشتغال موازی در همین راستا پیشنهاد شد .
   در هر حالت ما نمی توانیم وجود دشمنی خارجی و داخلی مردم و نظام را در این فضا را نادیده بگیریم از این رو باید کاری کرد که ابتکار عمل در خصوص فضای مجازی به نحوی در دست حاکمیت قرار بگیرد تا هم از پتانسیل این فضا بهره ببریم هم جلوی تهدیدات و اسیب های ان را بگیریم یا کاهش دهیم و هم در عین حال به کسب و کار مردم لطمه وارد نشود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.