تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

علامت آخر الزمان-1

گزارشی از پیشگوئی آخر الزمانی در حدیث رسول الله (صلی الله علیه و آله)

0

علامت های آخر الزمان

علامت های آخر الزمان
علامت های آخر الزمان در پیش گوی های پیامبر ( صل الله علیه و آله)

علامت های آخر الزمان-1

رذائلی که امروز جامعه اسلامی را گرفتار کرده است، خداوند در صدر اسلام آنها را خبر داده است.

اگر از رذائل آمارگیری کنیم؛ خواهیم دید، اینان همان رذائلی هستند که در اخبار غیبی در پیشگوئی های آخرالزمان در روایاتی که از رسول خدا (صلی الله عليه وآله) و ائمه اهل بیت (علیهم السلام) نقل شده آمده است.

هرچند روایات بسیاری در مورد علامات آخر الزمان هستند که از آفت دسیسه و تحریف سالم نمانده است، اما در بین آنها اخباری دیده می شود که جریان حوادث چهارده قرن گذشته و وقایعی که تاکنون رخ داده را تصدیق می کند، این اخباری از منابع هزار و چند سال قبل گرفته شده، منابعی که نویسندگان آنها بیش از هزار سال قبل یا نزدیک به هزار سال قبل می زیسته اند و نسبت آن منابع، به نویسندگان مسلم است، چون در هر قرن از آن منابع روایت نقل شده است.

علاوه بر اینکه آن اخبار از حوادث و وقایعی خبر می دهد که برخی از علامات آخر الزمان هنوز واقع نشده است و لذا انسان های قرون گذشته هم انتظار زنده بودن و دیدن آن وقایع را نداشته اند، پس چاره ای جز این نداریم که به صحت آن اخبار و صدورش از منبع وحی اعتراف کنیم.

اوضاع آخرت از  نگاه رسول الله (صلی الله علیه و آله)

{در اینجا روایتی  به اختصار از حضرت رسول خدا (صلی الله عليه وآله) آمده  و به علامت از وقایع آخر الزمانی و به صورت دسته بندی اشاره می شود:}

قمی در تفسیر خود از پدرش از سليمان بن مسلم خشّاب از عبدالله بن جريح مکی از عطاء بن ابی ریاح از عبدالله بن عباس نقل کرده که گفت: با رسول خدا به زیارت حج رفتیم، همان حجی که بعد از آن رسول خدا (صلی الله عليه وآله) از دنیا رفت، و یا به عبارت دیگر حجة الوداع – رسول خدا (صلی الله عليه وآله) در کعبه را گرفت و سپس روی نازنین خود را به طرف ما کرد و فرمود: می خواهید شما را { از علامات آخر الزمان } خبر دهم و از علامات قیامت {بگویم} و در آن روز سلمان رضي الله عنه از هر کس دیگر به آن جناب نزدیک تر بود، لذا او به رسول خدا (صلی الله عليه وآله) عرضه داشت: بله یا رسول الله، حضرت فرمود:

(دسته بندی ها از نگارنده است}

بلحاظ اعتقادی:

علامت های آخر الزمان

 1. یکی از علامت های قیامت { علامات آخر الزمان } این است که نماز ضایع می شود. یعنی از میان مسلمین می رود.
 2. در آن زمان دل افراد با ایمان در جوفشان، برای منکرات بسیاری که می بینند و نمی توانند آن را تغییر دهنده آب می شود چنانکه نمک در آب حل می گردد.
 3. امر به معروف و نهی از منکر عملی نکوهیده گردد تا آنجا که یک فرد با ایمان ذلیل ترین و منفورترین فرد امت شود.
 4. در این موقع منكر، معروف، و معروف، منکر می شود،
 5. خائن امین قلمداد می گردد و امین خیانت می کند،
 6. و افراد کریم؛ سخت خشمگین می گردند،
 7. دروغ فاش و بی پرده گردد.
 8. و دروغ نوعی زرنگی محسوب می شود؛
 9. دروغگو تصدیق می شود و راستگو تکذیب می گردد.
 10. دین خوار، و دنیا بلند مرتبه می شود.
 11. در این موقع اغنیای امت من صرفا به منظور گردش و تفریح به حج می روند و طبقه متوسط برای تجارت و فقرا به منظور خودنمائی و ریا حج می روند،
 12. در این هنگام است که اقوامی قرآن را برای غیر خدا می آموزند و آن را با نوعی مزمار و آلت موسیقی اتخاذ کنند،
 13. با قرآن آوازه خوانی می کنند.
 14. قرآنها به زیور آلات آرایش می شوند.
 15. در این هنگام مساجد طلاکاری و زینت می شود آنچنان که کلیساها و معبد یهودیان زینت می شود،
 16. و قاریان عابدان را ملامت کنند و عابدان قاریان را، این مردمند که در ملکوت آسمانها رجس و نجس نامیده می شوند.
 17. اقوامی دیگر به تعلم فقه اسلامی برای غیر خدا می پردازند.
 18. و بر سر دنیا سرو دست می شکنند.
 19. و لجاجت ها ظاهر شود.
 20. و مردم عالما و عامدا در پی ارتکاب گناه باشند.

بلحاظ سیاسی و حکمرانی:

علامت های آخر الزمان

 1. در آن هنگام سرپرستی مسلمانان را امرای جور به دست می گیرند امرائی که وزرائی فاسق و سرشناسانی ستمگر وأمنائی خائن دارند.
 2. در این هنگام اقوامی برآنان مسلط می شوند که اگر لب بجنبانند کشته می شوند، و اگر چیزی نگویند دشمنان همه چیزشان را مباح و برای خود حلال می کنند تا با بیت المالشان کیسه های خود را پر کنند و به ناموسشان تجاوز نموده، خونشان را بریزند و دلهاشان را پر از وحشت و رعب کنند و در آن روز مؤمنین را جز در حال ترس و وحشت و رعب و رهبت نمی بینی.
 3. و اشرار امت من بر امت، ولایت و حکومت می کند.
 4. و اشرار بر اخیار مسلط شوند،
 5. در این هنگام چیزی از مشرق می آورند و چیزی از مغرب تا امت اسلام را سر پرستی کنند،

بلحاظ اقتصادی:

علامت های آخر الزمان

 1. مال، مقامی عظیم پیدا می کند و مردم آن را دین به دنیا فروخته می شود،
 2. و زکات خسارت، و خوردن بیت المال نوعی غنیمت شمرده شود،
 3. در آن روز ربا همه جا را می گیرد و یک عمل اشکار می شود.
 4. و معاملات با غیبت و رشوه انجام می شود.
 5. و مغازه ها بلند و صف ها طولانی می شود{پاساژها و برج های تجاری}
 6. در این هنگام بازارها به هم نزدیک می شوند وقتی یکی می گوید: «من چیزی نفروختم» وآن دیگری می گوید: «من سودی نبرده ام» طوری می گویند که هر شنونده می فهمد دارد به خدا بد و بیراه می گوید…
 7. مرد فقیر تحقیر می شود،
 8. در این هنگام است که توانگر هیچ دلواپسی جز فقیر شدن ندارد، حتی یک سائل در طول یک هفته یعنی بین دوجمعه سؤال می کنند و احدی نیست که چیزی در دست او بگذارد.
 9. و فقرا فقر خود را علنی کنند،

بلحاظ اجتماعی:

علامت های آخر الزمان

 1. در این هنگام طلاق زیاد می شود و هیچ حدی جاری نمی گردد و البته خدای تعالی از این بابت هرگز متضرر نمی شود.
 2. در آن روز مردان و پسران امت من با طلا خود را می آرایند و حریر و دیبا می پوشند و پوست پلنگ کالای خرید و فروش می گردد.
 3. و همانطوری که پدر و اهل خانواده نسبت به دختر غیرت به خرج می دهند نسبت به پسر نیز غیرت به خرج می دهند،
 4. اخبارشان فحش و ناسزا است،
 5. و کودکان بر فراز منبر می روند؛
 6. در آن روز وای به حال ناتوانان امت من، از شر شرقی و غربی ها و وای به حال آن شرقیان و غربیان از عذاب خدا،
 7. مردم در لباس به یکدیگر مباهات کنند
 8. و مردم شطرنج و نرد و موسیقی را کاری پسندیده بشمارند

حرمت بزرگترها و پدر و مادر:

علامت های آخر الزمان

 1. مرد به پدر و مادرش جفا ولی به دوستش نیکی می نماید
 2. آری نه صغيری را رحم می کنند و نه پاس حرمت کبیری را دارند
 3. این وقتی است که حرمت ها و قرق ها شکسته شود

وضعیت زنان:

علامت های آخر الزمان

 1. در آن روزگار زنان به امارت می رسند و کنیزان طرف مشورت قرار می گیرند؛
 2. در این موقع زن با شوهرش در تجارت شرکت کند؛
 3. در این زمان کنیزان آوازه خوان و نوازنده پیدا می شوند.
 4. مردان به زنان شبیه می شوند و زنان به مردان.
 5. و زنان بر مرکب ها سوار می شوند که از طرف امت من لعنت خدا بر آنان باد.
 6. و نه از هیچ مقصری عفو می کنند،
 7. چثه آنان جثه و بدن آدمیان است ولی دل هاشان دلهای شیاطین.
 8. {آدم ها} با دل هائی که نسبت به هم خشمگین است و زبان هائی که هریک برای خود منطقی دارد {مجادله می کنند}

فساد و فحشا:

علامت های آخر الزمان

 1. در این هنگام مردان به مردان اکتفا می کنند و زنان به زنان {هم جنس بازی}
 2. و از شهوات پیروی می شود و مردم به سوی هواها میل می کنند،
 3. در آن روزگار زنا زادگان زیاد می شوند.

وضعیت طبیعت:

علامت های آخر الزمان

 1. و باران در فصلش نیامده بلکه در گرمای تابستان می بارد،
 2. و ستاره دنباله دار طلوع می کند.
 3. و باران در غير فصل ببارد

در این زمان {مردم با} رُوَيبِضَهّ تكلم می کنند، پرسید: یا رسول الله پدر و مادرم فدای تو، رويبضه چیست؟ فرمود: چیزی و کسی به سخن در می آید و در أمور عامه سخن می گوید که هرگز سخن نمی گفت، {شاید منظور همین تلفن و موبایل باشد.}

در این هنگام است که مردم، دیگر زیاد زنده نمی مانند ناگهان زمین نعره ای می کشد و هر قومی چنین می پندارد که زمین تنها در ناحيه او نعره کشید بعد تا هر زمانی که خدا بخواهد همچنان می مانند و سپس واژگونه می شوند و زمین هر چه در دل دارد بیرون می ریزد. و خود آن جناب فرمود: یعنی طلا و نقره را به آنگاه با دست ستونهائی که در آنجا بود اشاره نموده و فرمود مثل این، ولی در آن روز دیگر نه طلائی فایده دارد نه نقره ای، این است معنای آیه: «فقد جاء أشراطها = علامت هایش بیامد.).( تفسیر قمی ح2 ص307-303)

علامات آخر الزمان-2

برداشتی آزاد از تفسیر المیزان ترجمه  سید محمد باقر موسوی همدانی  جلد پنجم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم – 1364 – صص648 الی 658

مجید بهمنی

شهریور 1400

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.