تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور رده

اجتماعی

قانونی شدن بی غیرتی در فرانسه

اخیراً قانونی در فرانسه وضع شد که برخی رسانه های داخلی آن را قانون ازدواج با محارم نامیدند، و در مقابل گروهی با تاکید بر بخشی از جزئیات قانون، آن را قانون مترقی و در دفاع از حقوق کودکان دانستند!

یلدا در آئین ها و سنت ها

شب عزيزي مثل يلدا، که واقعا تامل در فلسفه وجودي آن و تاثیراتش بر فرهنگ و تمدن و عادات و رسوم دیگر اقوام و ملل شرقی و غربی جهان هم خود خيلي درس آموز هست؛ یکی از فرصت های مغتنمي است تا همسو با شما گراميان ، قطره اي از دریای پهناور ادب و فرهنگ…

کتب ده گانه مکتب انقلاب اسلامی

ویژگی‌های مجموعه کتب ده گانه مکتب انقلاب اسلامی در این است که  هیچ سخنی به‌غیراز بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد استناد قرار نگرفته است مگر عنوان‌هایی که از متن استخراج‌شده و حتی‌الامکان با عبارت‌های متن انطباق دارند و عناوین دست‌اول…

تهدید و فرصت های شهادت

تهدیدات و آسیب هایی که شهادت مردان بزرگ می تواند جامعه اسلامی و متولیان مقاومت را دچار تزلزل و سستی در مبارزه کند، چیست؟ فرصت های که در این رابطه می توان نام برد کدام است؟ این یاداشت به برخی از این موارد می پردازد.

لبخند بزن برادر

لبخند و خندیدن یکی از چاشنی های ماندگار مهمات رزمندگان دفاع مقدس بود . در اینجا با بهره گیری از خاطرات واقعی رزمندگان به برخی از این لبخندها اشاره می شود.

طرح نتیجه‏ گرایی در فوتبال

این طرح قدمی در جهت شفاف سازی و پاسخگوئی و تنظیم بهتر روابط باشگاه و بازیکن در موضوع دستمزدها و قراردادهای فوتبالی بوده و امیدوار است بتواند با کمک صاحبنظران و کارشناسان فوتبالی الگویی برای رفع برخی مشکلات در این رابطه باشد

مهارت های نرم

یکی از چالش های پیشروی جوامع مختلف، دانش آموختگانی هستند که فاقد مهارت لازم در رویارویی با مسائل زندگی هستند که همین امر آنان را در مواجهه با مشکلات روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است.