تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور رده

داخلی

گزارش مدیران عامل

در این مطالعه که با الهام از  گزارش های مشابه بین المللی، طراحی مدلی جامع و بهره گیری از نظرات ارزشمند اندیشمندان تهیه شده است، به جمع آوری و تحلیل نگاه مدیران عامل ایران پرداخته ایم. در گزارش های تحلیلی به این گروه هدف در مقام گروهی خبره و…

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه سالانه

لازم است با تغییر سیاست هاي حمایتی و اصلاح نظام یارانه اي، نقش باز توزیعی این منابع، محسوس گردد. ازاین رو، شفافیت یارانه هاي پرداختی، حذف کارشناسی شده یارانه انرژي، اصلاح فرایند استحقاق سنجی دریافت یارانه، بهبود پایگاه هاي داده اي، اجماع در…

آثار و پیامدهاي اقتصادي و امنیتی بحران آب در کشور

كم آبي و بحران آب در كشور با توجه به خشك سالي هاي اخير و بحراني بودن ذخاير آب شيرين كشور، مي تواند مشكلات كليدي پيشرِوي اقتصاد ايران قرار دهد. عدم رشد توليد، كاهش و توقف فعاليت پالايشگاه هاي مناطق مركزي ايران، كاهش توليدصنايع آب بَر مانند…

راهبردهاي تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه هاي توسعه

در برنامه هاي توسعه، بودجه به عنوان آئينه تمام نماي برنامه ها و فعاليت هاي دولت براي يك سال مالي است. بودجه درواقع چشم انداز دولت در انتخاب مسير توسعه، شيوه و محل تأمين منابع است. طبق نتايج به دست آمده در اين گزارش؛ ضعف عملكرد، غفلت از…

تأثیر اجراي قانون هدفمندسازي یارانه ها بر صنعت فولاد کشور

در این گزارش، سعی شده است با اشاره به جایگاه و میزان انرژي بر بودن صنعت فولاد، تأثیر اجراي قانون هدفمندسازي یارانه ها بر روي این صنعت مورد بررسی قرار گیرد و در پایان علاوه بر بیان ملاحظات امنیت اقتصادي مترتب بر آن، برخی راهکارها به منظور…

کیش بنگاه اقتصادی در حال زوال

منطقه آزاد کیش یک بنگاه است و تا رسیدن به استاندارد شهری و اجتماعی راه درازی در پیش دارد. به همین سبب مدیریت آن نیز کاملا بنگاهی و فاقد درک اصول مسائل شهر نشینی و اجتماعی است. تقویت و توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی نیازمند یک نگاه اجتماعی…

ارزیابی مشارکت خصوصی عمومی

يكي از چالش هايي كه در محافل تصميم گيري در رابطه با معاملات و قراردادهاي عمومي خصوصي وجود دارد، فرايند عقد قرارداد است. اين موضوع اخيراً در فرايند تصميم گيري درباره لايحه مشاركت عمومي خصوصي اهميت بيشتري پيدا كرده است. ازاينرو واكاوي اين…

خنثی سازی تحریم ها: راهبردی جامع

تحریم همواره به عنوان ابزاری جهت تحمیل اراده کشورهای سلطه جو در عرصه جهانی مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد. در شرایط حساس کنونی خودباوری و نگاه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در داخل کشور البته به صورت علمی، برنامه‌ریزی‌ شده و تجربه…